19 december 2014

Deel dit op:

Het zijn spannende tijden in zorgland, gezien alle veranderingen die momenteel gaande zijn. Allereerst natuurlijk voor degenen die zorg ontvangen en leveren. Maar ook voor ons als vastgoedbelegger breken er nieuwe tijden aan!

Het gebeurt niet elke dag dat er een nieuwe markt ontstaat van deze omvang. De cijfers zijn op alle fronten indrukwekkend: het aantal 65-plussers gaat van ca. 2,5 miljoen naar bijna 4 miljoen de komende 15 jaar, en nog belangrijker (qua zorg), het aandeel 80-plussers stijgt binnen die groep van 25% naar ruim 30% in 2040 (zie het nationaal kompas). En met het stijgen van de leeftijd, neemt ook een andere ontwikkeling een vlucht: in 2030 is 1 op de 38 mensen in Nederland dement (ca. 450.000 personen), in 2010 was dat nog 1 op de 56 personen (bron: Alzheimer Nederland).

Dit zijn alleen nog maar de autonome ontwikkelingen. Daarnaast zien we dat er politieke en maatschappelijke drivers zijn die de vraag naar zorg doen veranderen, zoals bijvoorbeeld de wens om de kosten beter te beheersen, de veranderende acceptatiegraad van ongemak en de ontwikkeling van medische technologie. Al deze veranderingen hebben vanzelfsprekend ook invloed op de huisvesting- en verblijfsvragen van zorgpartijen.

Voldoende voor Bouwinvest om dit jaar een uitgebreide verkenning van deze nieuwe markt te starten. De conclusie is dat dit een buitengewoon interessante markt is voor institutionele investeerders. Het biedt belangrijke karakteristieken van vastgoed (inflatiebestendig, lange termijn, focus op dividend return) in combinatie met aantrekkelijke groeiperspectieven.

In het kort zien wij, naast de vergrijzing, momenteel drie belangrijke drivers die investeringen in zorgvastgoed aantrekkelijk maken:

  • Scheiden van wonen en zorg. Naar verwachting wordt 30-50% van de 260.000 zorgindicaties ‘geëxtramuraliseerd’. Dat betekent dat deze mensen niet meer in een verzorgingstehuis kunnen, terwijl de behoefte aan een verblijf of woning voorbereid op zorg wel degelijk aanwezig is.
  • Vervanging verouderd intramuraal zorgvastgoed. Veel tehuizen, zowel in de ouderenzorg maar zeker ook in de gehandicaptenzorg, zijn gebouwd in de jaren 60/70/80 van de vorige eeuw en zijn dringend aan vervanging toe.
  • De professionalisering van de zorgmarkt: zorgaanbieders gaan zich focussen op hun kerntaken en besteden de financiering en beheer van het vastgoed uit. Zorgnemers dragen volledige verantwoordelijkheid en risico (denk aan leegstand!) over de huisvestingskosten, omdat deze niet meer uit de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) komen.

Wij pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben. Wat ons betreft is (een deel van) deze markt letterlijk new business, dat wil zeggen dat terugkijken niet werkt, want de oude situatie bestaat niet meer. Spannend natuurlijk, zeker voor partijen als Bouwinvest die langjarige stabiele resultaten voor haar opdrachtgevers wil kunnen ‘voorspellen’. Echter, met de ontwikkelingen die wij nu zien, de wil van de verschillende partijen om hier mee aan de slag te gaan én de noodzaak tot (vastgoed) investeringen hebben wij besloten deze markt actief te gaan benaderen. Dat betekent dat onze ambitie is de komende jaren in elk geval 300 miljoen euro te gaan investeren in Zorgvastgoed. Op die manier willen we niet alleen de deelnemers van onze opdrachtgevers meer financieel comfort bieden, maar ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan de financieringsvragen binnen de zorgmarkt. 

Erwin Drenth, Manager Zorgvastgoed

Nieuwsbrief