13 november 2014

Deel dit op:

Bouwinvest heeft voorafgaand aan de start van het project een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid neergelegd bij de ontwikkelaars TOP Vastgoed en FiMek, en is dan ook verheugd met dit resultaat.

Bouwinvest heeft voorafgaand aan de start van het project een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid neergelegd bij de ontwikkelaars TOP Vastgoed en FiMek, en is dan ook verheugd met dit resultaat.

Het ontwerp voor Nieuwendijk 196, onderdeel van de grootschalige herontwikkelingsoperatie Nowadays aan Damrak en Nieuwendijk in Amsterdam, heeft het BREEAM NL- Nieuwbouw Ontwerpcertificaat Very Good behaald.
Onder begeleiding van BREEAM-NL- Nieuwbouw Expert Peutz heeft het ontwerpteam tal van duurzaamheidsmaatregelen in het ontwerp geïntegreerd. Zo worden op het dak zonnepanelen geplaatst en wordt primair gebruik gemaakt van LED verlichting. Gekozen is voor energiezuinige roltrappen en liften en het merendeel van de bestaande constructie, palen, fundering, begane grondvloer en buitenmuren, blijven gehandhaafd. Ook aanneemcombinatie Dura Vermeer – De Nijs heeft haar kennis en kunde op het gebied van duurzaam bouwen ingebracht. De bouwplaats voldoet aan de gedragscode Bewuste Bouwers, waardoor ook tijdens de bouw aandacht is voor het beperken en scheiden van afval, het reduceren van energie en water, veiligheid en het voorkomen van overlast voor de buurt.

BREEAM NL- Oplevercertificaat nadat Huurders het pand in gebruik hebben
In overleg met de huurders wordt gestreefd een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen te treffen in de inrichting en exploitatie van de winkels. Door toepassing van hoogfrequente verlichting, waterbesparende toiletten en duurzame installaties wordt bijvoorbeeld besparing op energieverbruik bereikt. Het oplevercertificaat voor Nieuwendijk 196 wordt afgegeven nadat de huurders de winkelruimten in exploitatie hebben genomen. Naar verwachting is dit het tweede kwartaal van 2015.

BREEAM certificering voor Nowadays
Het gebouw aan de Nieuwendijk maakt deel uit van het project Nowadays, de herontwikkeling van de Nieuwendijk 196 en de complexen aan het Damrak 70 en 80. De toekomstige huurders voor deze panden zijn onder andere Primark, Starbucks, C&A en Zara. In totaal beslaat de herontwikkeling ruim 27.500 m² winkelruimte. Het is daarmee één van de grootste binnenstedelijke winkelprojecten van Nederland. Voor de herontwikkeling van Damrak 70 en 80 is Bouwinvest voornemens in januari 2015 een zelfde BREEAM –NL Nieuwbouw ontwerpcertificaat te behalen.

BREEAM onderdeel van duurzaamheidstrategie in Bouwinvest Retail Fund
De BREEAM certificering van de Nieuwendijk is onderdeel van de duurzaamheidstrategie van het Bouwinvest Retail Fund. Investeren in duurzaamheid creëert waarde op de lange termijn. Enerzijds stijgt het gebouw in waarde en anderzijds draagt het bij aan de tevredenheid van de huurders, beide belangrijke zaken voor Bouwinvest. Het Bouwinvest Retail Fund ontving onlangs de Green Star status van GRESB. GRESB is een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en –portefeuilles wereldwijd beoordeelt.

Nieuwsbrief