05 juni 2014

Deel dit op:

Continue procesbeheersing en procesvernieuwing is van strategische waarde voor Bouwinvest. De hoge kwaliteit en degelijke governance van de processen blijkt ook uit de ISAE3402 type II-certificering en de onlangs verkregen AIFMD-vergunning. Er wordt dan ook continu geoptimaliseerd.

Continue procesbeheersing en procesvernieuwing is van strategische waarde voor Bouwinvest. De hoge kwaliteit en degelijke governance van de processen blijkt ook uit de ISAE3402 type II-certificering en de onlangs verkregen AIFMD-vergunning. Er wordt dan ook continu geoptimaliseerd.

Bouwinvest gebruikt Aris voor het vastleggen van al haar bedrijfsprocessen, systemen en architecturen. De procesomgeving in Aris is van belang voor het beheren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen en voor het inzichtelijk maken van doelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen binnen die processen.

Bouwinvest gaat over naar een vernieuwde Aris 9.6-omgeving. IT-dienstverlener bQuind verzorgt de migratie, hosting en het beheer. Als partner zal bQuind meedenken en adviseren over het gebruik en de inzet van Aris Business Proces Management binnen de organisatie.

Nieuwsbrief