29 september 2014

Deel dit op:

Bouwinvest is van plan om zijn beleggingen in beursgenoteerd vastgoed te verdubbelen tot circa € 650 miljoen in 2017. De vermogensbeheerder ziet de beursgenoteerde vastgoedsector als een effectief hulpmiddel voor diversificatie en stabiel rendement voor de internationale vastgoedportefeuille.

Bouwinvest is van plan om zijn beleggingen in beursgenoteerd vastgoed te verdubbelen tot circa € 650 miljoen in 2017. De vermogensbeheerder ziet de beursgenoteerde vastgoedsector als een effectief hulpmiddel voor diversificatie en stabiel rendement voor de internationale vastgoedportefeuille.

Stephen Tross, managing director Internationale Beleggingen: “Sinds 2012 hanteert we een nieuwe benadering van de beursgenoteerde sector en wijzen we kapitaal toe aan sectoren die interessante beleggingskansen bieden. Gericht beleggen in de beursgenoteerde sector bleek voor ons de beste aanpak. We kijken vooral naar ontwikkelde economieën, bijvoorbeeld de regionale ‘shopping mall’-markt in de VS, een lokale winnaar in de retailmarkt. Direct beleggen in vastgoedaandelen maakt nu integraal deel uit van onze strategie voor de internationale beleggingsportefeuille, die goed is voor circa een derde van de €6 miljard aan beleggingen die we in beheer hebben voor onze grootste klant en tevens grondlegger bpfBOUW, het Nederlandse pensioenfonds voor de bouw.”

Beursgenoteerd vastgoed was in 2013 goed voor circa 15% van de internationale portefeuille. Gezien het succes van de strategie heeft Bouwinvest zich ten doel gesteld om de allocatie van de internationale portefeuille aan beursgenoteerd vastgoed te verhogen tot 25% in het kader van een driejarenplan. Tross: “Een herschikking van de algehele vastgoedportefeuille die we in beheer hebben, houdt in dat we dit jaar circa €1 miljard trachten te plaatsen, waarvan ongeveer de helft in niet-Nederlandse assets.”

De komende drie jaar verwacht Bouwinvest een sterke groei van de assets under management, als gevolg van grotere instromen door pensioenfondsconsolidaties, het huidige verplichtingenprofiel van de fondsen van onze klanten en de aantrekkelijke aspecten van vastgoedbeleggingen. Tross: “Als beheerder van pensioenfondsbeleggingen streven we ernaar een stabiel en regelmatig jaarrendement van 6,5%-7% te behalen om de langlopende verplichtingen van onze klanten af te dekken. Het leveren van stabiele rendementen is de belangrijkste drijfveer achter onze strategie. De nieuwe benadering van de beursgenoteerde sector heeft in dat opzicht erg goed uitgepakt en daarom zullen we deze strategie in toenemende mate toepassen.”

Nieuwsbrief