05 maart 2014

Deel dit op:

Bouwinvest hanteert MVO als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en voorwaardelijk voor lange termijn succes. ”Samenwerking in de keten is onmisbaar,” aldus Allard van Spaandonk. “De intentieverklaring om de Amsterdamse bouwketen te verduurzamen past daarom goed bij de ambities van Bouwinvest.”

Bouwinvest hanteert MVO als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en voorwaardelijk voor lange termijn succes. ”Samenwerking in de keten is onmisbaar,” aldus Allard van Spaandonk. “De intentieverklaring om de Amsterdamse bouwketen te verduurzamen past daarom goed bij de ambities van Bouwinvest.”

Wethouder Maarten van Poelgeest en zeven koplopers uit het bedrijfsleven hebben  een intentieverklaring getekend om de Amsterdamse bouwketen te verduurzamen. De partijen gaan samenwerken aan het sluiten van de kringlopen bij sloop, renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk bouwmaterialen worden hergebruikt en dat de CO2-uitstoot zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit past in het streven van de gemeente om van Amsterdam ‘een circulaire stad’ te maken waarin slimmer wordt omgegaan met grondstoffen en energie.

Circulaire stad 

De transitie naar een circulaire stad is nodig omdat grondstoffen zoals water, voedsel, fos­faat en energie schaars worden en de prijzen stijgen. Ook de winning en het transport van grondstoffen kosten veel ener­gie. Uiteindelijk leidt dit tot hogere lasten voor de Amsterdammer. Een Circulaire Stad gaat slim om met alle stromen die in en door de stad gaan én stelt deze zeker voor de toekomst. Zo ontstaat een stad die zo zuinig mogelijk omspringt met grondstoffen en energie en zoveel mogelijk in haar eigen behoefte voorziet, door hergebruik van materialen en lokale opwekking van duurzame energie. Deze ambitie staat beschreven in de visie ‘Amsterdam Circulaire Stad 2014-2018’.

Op naar een green deal Circulaire stad

Het college van B&W tekende de intentieverklaring samen met Search, Dutch Green Building Council, bouwbedrijf BAM, sloopbedrijf Oranje, hoveniersbedrijf Van der Tol, vermogensbeheerder Bouwinvest REIM en Projectontwikkelaar OVG. Deze partijen willen nog dit jaar komen tot een ‘Green Deal Cirkelstad’, een landelijke overeenkomst tussen private en publieke partijen samen met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu waarin alle deelnemende partijen concrete projecten inbrengen om de keten van sloop, renovatie en nieuwbouw circulair te maken.

Bouwinvest en Search hebben al langer samenwerkingsovereenkomst

Bouwinvest en Search Ingenieursbureau gingen al eerder een tweejarige samenwerkingsovereenkomst aan. Dit partnerschap richt zich op het verder verduurzamen van de vastgoedportefeuille en managementorganisatie van Bouwinvest. Aan de hand van diverse deelprojecten maken de partners de energieprestaties van het vastgoed meetbaar en bespreekbaar met verschillende belanghebbenden. In cocreatie ontwikkelden zij onder andere het Duolabel Kantoren.

Rol van de gemeente

De gemeente Amsterdam wil een katalysator zijn tussen de samenwerkende partijen en nieuwe initiatieven faciliteren. Een voorbeeld van zo’n initiatief is het gebouw The Edge op de Zuidas. Door integraal ontwerpen en het gebruik van zeer duurzame materialen wordt The Edge het meest duurzame gebouw ter wereld. Ontwikkelaar is OVG zal het pand in oktober 2014 opleveren.

Nieuwsbrief