08 december 2014

Deel dit op:

Erwin Drenth, manager Zorgvastgoed bij Bouwinvest: ”Nu de gezondheidszorg verschuift van de overheid naar de consumentenmarkt, verwachten we dat de vraag naar zorg van betere kwaliteit en bijbehorende huisvesting substantieel zal toenemen, omdat mensen meer waar voor hun geld vragen. We staan op de drempel van een tijdperk waarin ‘one size fits all’ voor ouderen niet langer de norm is. Consumenten zullen, afhankelijk van hun leefstijl en behoeften, verschillende eisen stellen aan de door hen gewenste zorg en huisvesting.”

Erwin Drenth, manager Zorgvastgoed bij Bouwinvest: ”Nu de gezondheidszorg verschuift van de overheid naar de consumentenmarkt, verwachten we dat de vraag naar zorg van betere kwaliteit en bijbehorende huisvesting substantieel zal toenemen, omdat mensen meer waar voor hun geld vragen. We staan op de drempel van een tijdperk waarin ‘one size fits all’ voor ouderen niet langer de norm is. Consumenten zullen, afhankelijk van hun leefstijl en behoeften, verschillende eisen stellen aan de door hen gewenste zorg en huisvesting.”

Bouwinvest koopt, namens het Bouwinvest Healthcare Fund, zorgresidentie Hildebrand in Haarlem van DS Verzorgd Wonen. Gelijktijdig wordt met hen een 20 jarige huuroverkomst voor deze locatie getekend. Deze aankoop past in de strategie van het Healthcare Fund van Bouwinvest, dat onder meer inzet op investeringen in zorgcomplexen gericht op ouderen die bijvoorbeeld door dementie niet meer zelfstandig kunnen wonen.
Residentie Hildebrand in Haarlem is een kleinschalig woonzorgcomplex voor zwaardere zorg in het hogere prijssegment. De zorgresidentie, bestaande uit 28 wooneenheden met bijkomende voorzieningen, is gevestigd in een karakteristieke woonvilla aan de Fonteinlaan in Haarlem en is operationeel sinds februari 2014. Er is veel interesse, er zijn nog slechts enkele kamers beschikbaar.

Bouwinvest ziet de ingrijpende hervormingen in de zorgsector en de demografische ontwikkelingen als een vastgoedbeleggingskans. De komende jaren investeert Bouwinvest dan ook, namens het pensioenfonds voor de Bouw, € 300 miljoen in zorgvastgoed. In verschillende segmenten binnen de zorgvastgoedmarkt zijn goede beleggingskansen met een aantrekkelijk risico/rendementprofiel te vinden. Bouwinvest concentreert zich met name op delen van de ‘care’ markt, het zogenaamde Verzorgd Wonen en Intramurale Zorg. Een kleiner percentage van het Healthcare Fund zal ingevuld worden met private medische specialistische ruimten, een interessant deelsegment binnen de ‘cure’ markt.

Dick van Hal, Directievoorzitter bij Bouwinvest: ”De kenmerken van deze beleggingscategorie sluiten goed aan op de lange termijn verplichtingen van pensioenfondsen. De hogere leeftijd van de huurders van ouderenwoningen biedt een natuurlijke ‘vergrijzingshedge’ tegen het levensverwachtingsrisico dat onlosmakelijk verbonden is aan pensioenportefeuilles. De indexering van de huren sluit aan bij de inflatie-exposure. Bovendien kunnen pensioenfondsen hiermee hun verantwoordelijkheid nemen voor de Nederlandse maatschappij en veel van hun pensioendeelnemers, zonder concessies te doen aan hun fiduciaire plicht om het (voor risico gecorrigeerde) beleggingsrendement te maximaliseren.”

Nieuwsbrief