03 maart 2014

Deel dit op:

Voor de vierde keer op rij hebben het Nederlandse woning-, kantoren- en winkelfonds bovengemiddeld gepresteerd ten opzichte van de IPD Nederlandse Jaar Vastgoedindex.

“Continu optimaliseren van de vastgoedportefeuilles door actief asset management is meer dan ooit de bepalende succesfactor” aldus Allard van Spaandonk, Directeur Nederland bij Bouwinvest.

Continu aandacht voor zowel de huurder als het vastgoed werpt vruchten af

Het Residential Fund heeft met  0,6% vastgoedrendement een hoger rendement behaald dan de index van 0,2%. De hoge bezettingsgraad is het resultaat van kwaliteitsvastgoed op de juiste locatie plus actief asset management. “Continu aandacht voor met name de huurder, het vastgoed en een zorgvuldig acquisitie – dispositie beleid, resulteert in een lagere dan gemiddelde waardedaling van de woningportefeuille”, aldus Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen. De waardedaling van de woningmarkt heeft overigens in 2013 interessante investeringsmogelijkheden opgeleverd. In totaal is voor €165 miljoen geacquireerd, waaronder ‘De Halve Maen’ in Amsterdam Noord, ‘Meyster’s Buiten’ in Utrecht en ‘Het Baken’ in Amsterdam. De Bruine: “We zijn blij optimaal gebruik te kunnen maken van het momentum en juist nu mooie woningproducten aan de portefeuille te kunnen toevoegen”.

Faciliteren van ondernemers in het verbeteren van hun business geeft hoge bezettingsgraad

Het Office Fund heeft de index overtroffen. Het vastgoedrendement is 0,7% ten opzichte van -3,3% van de index. “Meedenken met de huurder, het faciliteren van ondernemers in het verbeteren van hun business, dat is waar het om draait,” aldus Bas Jochims Hoofd Asset Management Kantoren. Dit heeft onder andere geleid tot de verlenging van diverse huurcontracten, zoals voor Maasparc (Rotterdam), Centre Court (Den Haag) en Ondernemingshuis (Maastricht). Ook werden meerdere nieuwe huurcontracten getekend voor WTC The Hague, waardoor de bezettingsgraad de afgelopen periode voor het Office Fund op 91 procent bleef.

Investeren, creativiteit en innovatie zijn voorwaarde voor bovengemiddeld resultaat

Het vastgoedresultaat van het Retail Fund overtreft met 8,9% ruimschoots de index van 1,3%. “Investeringen in de portefeuille, creativiteit en innovatie dragen bij aan het bovengemiddelde resultaat.” aldus Collin Boelhouwer, Hoofd Asset Management Winkels. Goede voorbeelden van investeringen zijn de herontwikkelingen van Damrak 70 en Nieuwendijk 196 in Amsterdam. Voor deze locaties tekenden onder andere Zara, C&A en Starbucks langlopende huurcontracten. Alle activiteiten in de portefeuille komen vanuit de visie dat winkellocaties die zich richten op experience of convenience het meest toekomstbestendig zijn. Zo is ook geïnvesteerd in de nog in ontwikkeling zijnde winkelcentra Mosveld en Stadionplein in Amsterdam. Beide voorbeelden van winkelvastgoed met een focus op convenience.

Nieuwsbrief