12 september 2014

Deel dit op:

De samenwerking tussen de gemeente Best, AM Real Estate Development en Bouwinvest in het kader van de nieuwbouw binnen het centrumplan, is beëindigd. Diverse scenario’s zijn onderzocht maar de gezamenlijke conclusie is dat geen van de scenario’s uitvoerbaar en realistisch is.

De samenwerking tussen de gemeente Best, AM Real Estate Development en Bouwinvest in het kader van de nieuwbouw binnen het centrumplan, is beëindigd. Diverse scenario’s zijn onderzocht maar de gezamenlijke conclusie is dat geen van de scenario’s uitvoerbaar en realistisch is. 

Door de economische recessie en de als gevolg hiervan veranderende marktomstandigheden, is er minder belangstelling voor de commerciële mogelijkheden dan aanvankelijk gedacht. Daarnaast heeft de Albert Heijn, locatie Boterhoek, in november 2013 aangegeven definitief af te zien van verplaatsing naar een nieuwe locatie, waardoor één van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe winkelcentrum:een nieuwe winkelstraat, niet meer mogelijk is. Partijen hebben in de samenwerkingsperiode diverse extra scenario’s onderzocht, maar zijn uiteindelijk gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat  geen van de scenario’s uitvoerbaar en realistisch is. Dit tezamen gaf aanleiding om de samenwerking definitief te ontbinden.

“We betreuren de beëindiging van de samenwerking. Het is echter onvermijdelijk omdat bij de uitwerking van de scenario’s is gebleken dat het niet realistisch bleek om het project binnen de gestelde randvoorwaarden te kunnen voeren.” Aldus F.P. Trip, directeur van AM RED en Collin Boelhouwer, Hoofd Asset Management Winkels bij Bouwinvest.

Wethouder John Verheijen van de gemeente Best: ”Uiteraard vind ik het jammer dat dit deel van het centrumplan niet van de grond kan komen. Het plan voldeed op papier aan de inhoudelijke wensen van de gemeente en haar inwoners. Echter blijft onze wens om het winkelcentrum een impuls te geven overeind en daarom onderzoeken we diverse andere particuliere initiatieven. We hebben er nog steeds vertrouwen in dat het nieuwe centrum, hoewel met vertraging, uiteindelijk vorm zal krijgen. We zijn in dit kader al gestart met de herinrichting van het openbaar gebied. Zo is het nieuwe parkeerterrein achter de kerk al aangelegd en is er ook al een start gemaakt met de (gefaseerde) aanleg van de nieuwe Hoofdstraat. Het gedeelte achter de St Odulphus kerk dat al bijna gereed is, ziet er goed uit. Daar ben ik als wethouder van de gemeente Best dan ook trots op.”

Nieuwsbrief