04 oktober 2013

Deel dit op:

Als je kijkt met welke delen van bekende grote steden we ons kunnen vergelijken, heb je het over Kensington en Chelsea in Londen en Rive Gauche in Parijs.

Het is de wijk waarin veel dynamiek zit en waar veel economische activiteiten plaatsvinden, met name als het gaat om de zakelijke dienstverlening, maar ook de cultuursector is heel sterk vertegenwoordigd. De populariteit heeft ook te maken met de goede bereikbaarheid.

Het Museumplein en de RAI, een van de grootste beurzen van de wereld, zijn eveneens belangrijke trekpleisters voor Zuid. Het Stadionplein heeft het oudste nog functionerende Olympisch Stadion waar veel sportfaciliteiten omheen zitten waarvan sommigen met de wereldtop mee kunnen. Zo wordt onder meer het WK roeien op de Bosbaan gehouden.

Verschillende woonmilieus

In Zuid wonen veel mensen in verschillende woonmilieus van sociale woningbouw tot luxe villawijken. Je treft mensen die van oudsher, vanuit hun arbeidersverleden, hier hebben gewoond en mensen die zich aangetrokken voelen door de culturele sector en zakelijke dienstverlening. Je treft hier ook mensen die internationaal georiënteerd zijn. Zo’n 60% van de bewoners is van Nederlandse afkomst en 40% van buitenlandse afkomst waaronder veel westerse allochtonen.

Grote projecten in Zuid

Op dit moment zijn een aantal grote projecten en ontwikkelingen gaande zoals de ontwikkeling van Zuidas en de Noord-Zuid lijn. De Noord-Zuid lijn verkeert in de afbouwfase. Zuidas is een veel langer lopend proces. Op dit moment wordt er veel gebouwd; er staan diverse kantoren, woningbouwcomplexen en universiteitsgebouwen in de steigers. Verder worden er voorbereidingen getroffen om de A-10 ondergronds te brengen in het ZuidasDok. (Lees meer over de ontwikkelingen van Bouwinvest in Amsterdam Zuid op het Stadionplein en de Zuidas.)

Zuidas wordt langzaam van kantorengebied een stadswijk met meer wonen en overige voorzieningen. Terwijl projectontwikkelaars en projectafdeling van de gemeente bouwactiviteiten creëren, houdt het stadsdeel zich bezig met het scheppen van een prettige woonomgeving. Ook kijken we bij woningbouwprojecten: wat is de groep die je moet bedienen? Dat is puzzelwerk want je doet het nooit goed, iedereen wil hier zijn. Het is verdeling van de schaarste en dat moet je wel op een goede manier doen. Je moet met lage, midden en hogere inkomens rekening houden.

Druk op woningmarkt neemt toe

De vraag naar woningen zal vrij snel sterk gaan toenemen, op alle vlakken. In de huursector is de vraag nu al groot en daardoor komt er nog meer druk op de wijk. Het is moeilijk te voorspellen in hoever we er in slagen de huidige mix vast te houden. Zelfs de Europese Unie bemoeit zich er mee en beslist waar sociale woningbouw moet komen.

Als gemeente zullen we moeten zorgen dat de voorzieningen op orde zijn. Dat maakt dat de populariteit van de wijk weer verder toeneemt. Een van de onderwerpen die op de agenda staan, is het voorkomen van fietsoverlast: hebben we genoeg fietspaden en waar laten we al die fietsen? Een andere vraag is: kunnen we voldoende onderwijs blijven aanbieden, er zijn nu al wachtlijsten. Het autoverkeer in Zuid is eveneens een groot probleem, het is het drukste stadsdeel van Amsterdam. We zullen stimuleren dat meer mensen gaan fietsen en de voltooiing van de Noord-Zuidlijn zal helpen net als de spoorverdubbeling. De congestie zit vooral in de wegen in de stad zelf, dat kun je niet accommoderen dus zullen mensen spaarzaam met de auto moeten gaan. 

Egbert de Vries (1969) is sinds 2010 vice voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid namens de Partij van de Arbeid. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, Wonen, Welstand & monumenten, Grondzaken, Werk & inkomen, Participatie, Armoedebeleid, Wijkgericht werken, Stadsdeelhuisvesting, Inburgering en Coördinatie WMO.

Nieuwsbrief