06 februari 2013

Deel dit op:

De waardeontwikkeling van huurwoningen lijkt dit jaar de bodem te bereiken. Uitponden, het tussentijds verkopen van solitaire woonunits, is niet meer dominant in de waardering van huurwoningen, doorexploiteren momenteel wel.

De invloed van dalende koopwoningprijzen lijkt daarmee grotendeels uitgewerkt in de taxaties van huurwoningen. En dat is het eerste signaal dat beleggers private huurwoningen op waarde weten te schatten.

Het huursegment woningen presteert goed, in tegenstelling tot de algemene trend op de woonmarkt. Bezettingsgraden en huurprijzen hebben in de crisisjaren zelfs een stijging laten zien. Vanwege de onrust op de koopwoningmarkt en de groeiende behoefte aan flexibiliteit hebben steeds meer mensen toevlucht gezocht tot huren. Is nu dan het moment om in te stappen als belegger? Een lichtpunt op de Nederlandse woningmarkt is het zeker.

De vooruitzichten voor beleggers zijn uiterst gunstig. Het scheelt dat de malaise op de koopmarkt grotendeels is ingeprijsd in de taxaties van huurwoningen. Daarnaast is er nog altijd sprake van een woningtekort in Nederland, welke ieder jaar oploopt. Het aantal huishoudens groeit stevig door in het komend decennium, het aantal nieuwbouwwoningen blijft tegelijkertijd achter. Er vormt zich een stuwmeer aan verhuisgeneigden. Ook hebben de politieke ingrepen een positieve richting, aangezien de subsidies in de ‘concurrerende’ koop- en sociale huursector worden beperkt.

Het rendement van deze beleggingscategorie schept positieve verwachtingen. In 2013 wordt, ondanks een verwachte lichte waardedaling, een positief totaalrendement verwacht. In de jaren daaropvolgend verwacht Bouwinvest weer een substantiële positieve bijdrage van de waardeontwikkeling aan het totale rendement. Het vertrouwen van beleggers in woningbeleggingen toont zich ook in de cijfers. Vanaf 2009 is jaarlijks voor ruim € 1 miljard aan beleggingstransacties op de woningmarkt geregistreerd, circa 20% van het totale beleggingsvolume in Nederlands direct vastgoed. Een aandeel dat sterk is toegenomen en naar verwachting in de komende jaren verder gaat toenemen.

Wat zeggen deze ontwikkelingen over de toekomst van dit ‘core’ beleggingssegment? Dat het de goede kant op gaat. Het is een primaire levensbehoefte, de vraag naar huisvesting is dus minder gerelateerd aan economische groei. Woningen als belegging hebben tevens minder last van maatschappelijke trends als ‘online shoppen’ en ‘het nieuwe werken’. Sterker nog, het kan er van profiteren. Het leegstandsrisico is zeer beperkt, daar waar andere sectoren reeds met overaanbod kampen. Het fundament is dus sterk. Over een lange periode is nog aantal voordelen te noteren voor woningbeleggingen. De functionele veroudering is bijvoorbeeld beperkt en de locaties zijn doorgaans sterk. Tevens biedt een woningportefeuille een zeer gespreid huurdersrisico en is de liquiditeit relatief hoog.

Nieuwsbrief