06 juni 2013

Deel dit op:

Met het paraferen van de concept-statuten gaven Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen van Bouwinvest, Hans Vugts, Directeur van Casa 400 en Pieter Jan Datema, Regiodirecteur Ymere Amsterdam Oost, aan voornemens te zijn de stichting ‘Vrienden van de Eenhoorn’ op te richten.

Met het paraferen van de concept-statuten gaven Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen van Bouwinvest, Hans Vugts, Directeur van Casa 400 en Pieter Jan Datema, Regiodirecteur Ymere Amsterdam Oost, aan voornemens te zijn de stichting ‘Vrienden van de Eenhoorn’ op te richten.

De formele ondertekening vindt plaats op 17 juni a.s.

Over stichting ‘Vrienden van de Eenhoorn’

De stichting Vrienden van de Eenhoorn stelt zich ten doel een sociaal netwerk op te zetten en te onderhouden voor alle betrokkenen in het gebied, samen met de bewoners en gebruikers bij te dragen aan de bevordering van de leefbaarheid in de buurt, bewust leven in de buurt te bevorderen, ogen en oren in de buurt te zijn en om het Eenhoorngebied in Amsterdam Oost op de kaart te zetten bij bewoners, bedrijven en passanten.

Deze doelstellingen hoopt de stichting onder meer te bereiken door het realiseren van – gezamenlijke – activiteiten, evenementen en (het aanmoedigen van) initiatieven in en door de buurt. Bekijk de facebookpagina voor meer informatie.

Het bestuur van de stichting ‘Vrienden van de Eenhoorn’ wordt gevormd door partijen en personen die actief zijn in het gebied. De stichting is een initiatief van Stadsdeel Oost en een aantal marktpartijen die nauw betrokken zijn in het Eenhoorngebied: Bouwinvest, Casa 400 en Ymere.

Eenhoorngebied, Amsterdam

Het Eenhoorngebied ligt tussen Wibautstraat, Ringdijk, Nobelweg en Gooiseweg, naast het Amstel Station, in Amsterdam Oost. Het transformatiegebied is ca. 12 hectare groot.

Tegenwoordig is het Eenhoorngebied omsloten door de stad. Het bedrijventerrein past in de huidige vorm niet meer op deze plek. Daarom heeft het stadsdeel midden jaren negentig de wens uitgesproken het Eenhoorngebied een nieuw gezicht te geven en te transformeren tot een hoogwaardig woon-/ werkgebied (verhouding werk – woon 70/30 → verhouding 30/70), met een mix van verschillende functies en een kwalitatief hoogwaardige omgeving.

Er komen nieuwe woningen en voorzieningen. De openbare ruimte wordt verbeterd en het Eenhoorngebied wordt een levendige groene stadsoase voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Een eerste aanzet hiertoe is reeds gezet met de realisatie van het nieuwe Casa 400, studentenhuisvesting De Eenhoorn en de bouw van appartementencomplex De Heelmeesters, dat vanaf het voorjaar 2013 wordt opgeleverd. Voor ‘De Vergulden Eenhoorn’ is een nieuwe enthousiaste maatschappelijk betrokken ondernemer gevonden. In de zomer van 2013 wordt dit het kloppend hart van de buurt. Vanaf 2013 zal de locatie van de oude Casa 400 worden herontwikkeld en aanvullend zullen er 130 starters-huurappartementen worden gerealiseerd.

Nieuwsbrief