05 oktober 2013

Deel dit op:

Tot het moment dat mensen zorg of ondersteuning nodig hebben, meestal rond 75 jaar of ouder, is het volstrekt normaal dat de een in een Mercedes en de ander in een Opel rijdt of dat de een in een appartement in Arnhem Zuid en de ander in een luxe villa in Arnhem Noord woont.Op het moment dat we een leeftijd bereiken waarop we zorg nodig hebben, moeten we ineens allemaal in dezelfde woning gaan zitten. Dat is onzin en om dit te veranderen zijn wij als Rosorum in deze markt gestapt.

Het zorg-woonconcept van Rosorum biedt de mogelijkheid om te wonen op een toplocatie in een prachtig karakteristiek gebouw, 24 uur per dag toegang tot zorg, een eigen kok en tal van andere extra diensten en activiteiten. Het is een exclusief concept, maar het is voor meer mensen bereikbaar dan het in eerste instantie lijkt.

Zorgvilla’s met klantvriendelijkheid en keuzevrijheid

Mensen die in een Rosorum Residentie wonen kunnen bij een toenemende zorgvraag in principe altijd in hun appartement blijven wonen. maar er is een grens aan die zorg die kan worden verleend. Daarom zetten we naast de Residenties ook in op zorgvilla’s met kleine woongroepen voor dementerenden waarbij aandacht voor de bewoners centraal staat. Ik heb zelf ervaren dat het, naast een matige huisvesting, vaak ontbreekt aan klantvriendelijkheid en keuzevrijheid.

Op dit moment beschikken we over een woon-zorg Residentie in Arnhem en vanaf volgend jaar zullen hier een zorgvilla in Arnhem en Rosorum Residentie Joannes de Deo in Haarlem aan worden toegevoegd. Het streven is om in vijf steden een residentie en een zorgvilla te openen. Dan bereiken we een goede schaalgrootte en kunnen we de exclusiviteit en het persoonlijk contact met bewoners waarmee we ons willen onderscheiden, waar maken. We richten ons op 20 tot 40 misschien 45 bewonersappartementen op één plek. De zorgvilla’s voor niet zelfstandige bewoning zullen kleiner worden, hier richten we ons op circa 12 bewoners per locatie.

Juiste schaalgrootte is voorwaarde voor betaalbaarheid

Er zijn meer aanbieders die in deze markt zijn gestapt maar ik denk dat wij één van de partijen zijn die de juiste weg hebben gevonden om dit meer op te schalen. Om hoogwaardige intensieve zorg te kunnen leveren moet je 24 uur iemand ter plekke hebben, dat is vaak een barrière. De mensen die bij ons wonen moeten dat samen opbrengen. Ze krijgen dan de zekerheid dat er iemand komt als ze bellen. We hebben een eigen kok, die moet ook betaald worden. Enige schaal is dus wel prettig. Je zit snel aan een prijs van 3500 tot 4000 euro per maand. Dat is een flink bedrag, maar daar zit wel alles in.

De sfeer is belangrijk en opperbest

Persoonlijk haal ik mijn energie uit het feit dat regelmatig blijkt dat mensen een aantal weken nadat ze bij ons zijn komen wonen soms enorm opknappen. Naast het leveren van het beste op het gebied van wonen, service en zorg is sfeer in een huis erg belangrijk. Dat is iets wat groeit tussen bewoners en medewerkers. We entameren dat bijvoorbeeld door regelmatig etentjes met medewerkers en bewoners te organiseren. De sfeer is daar altijd opperbest. Dat vind ik mooi, het moet uiteindelijk een grote familie zijn. Dat klinkt makkelijk, maar er zit veel achter. Ik ben er van overtuigd dat we alles moeten doen om deze kwaliteit vast te houden. 

Bart van Venrooij is oprichter en directeur van Rosorum

Nieuwsbrief