04 februari 2013

Deel dit op:

De private huursector gaat in 2013 als eerste vastgoedbelegging uit het dal klimmen. Schaarste en onzekerheid op de koopwoningmarkt hebben een positief effect.

De private huursector gaat in 2013 als eerste vastgoedbelegging uit het dal klimmen. Schaarste en onzekerheid op de koopwoningmarkt hebben een positief effect.

 

Nu al is doorexploiteren in plaats van opkopen en doorverkopen op de koopwoningmarkt de trend. De vraag naar vrije sectorhuurwoningen is aanzienlijk groter dan het aanbod. Een andere factor van belang is dat de koopwoningenmarktmalaise al grotendeels is uitgewerkt in de taxaties van huurwoningen. Dit blijkt uit een analyse van Bouwinvest.

Bouwinvest signaleert dat wordt afgestapt van een uitpondscenario, oftewel opkopen en doorverkopen. Dick van Hal, directievoorzitter van Bouwinvest: “Een ‘Buy-and-hold’ strategie is weer leidend geworden in taxaties. Dit is het eerste teken dat beleggers private huurwoningen op waarde weten te schatten. Huurinkomsten stijgen namelijk weer.”

Koopmarkt heeft positieve ontwikkeling op huurinkomsten

De ontwikkelingen in de koopwoningmarkt hebben een positief effect op de private huursector. Van Hal: “Het verder dalen van de koopprijzen mede door het lage consumentenvertrouwen, restrictieve financieringsbeleid van banken en de discussie rondom de hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat potentiële toetreders tot de koopwoningenmarkt terughoudend zijn. Ook willen steeds meer starters een hogere mate van flexibiliteit en zoeken hun toevlucht tot de private huursector.”

Structurele krapte: woningtekort neemt toe

De Nederlandse woningmarkt kampt reeds decennia lang met krapte. Van leegstand is nagenoeg geen sprake in zowel het koop- als huursegment. De groei van de woningvoorraad heeft de toename van het aantal huishoudens wel kunnen bijbenen, maar ‘de achterstand’ is nauwelijks ingelopen in de periode 1995-2012. Het woningtekort is nog altijd grofweg 3,5% anno 2012, circa 250.000 woningen, en de verwachting is dat het tekort in de periode tot 2020 verder toe gaat nemen tot circa 4%.

Huurinkomsten stijgen door politiek beleid

De huurinkomsten voor institutionele investeerders in beleggingshuurwoningen stijgen naar verwachting in de komende jaren volgens Van Hal: “Het huurplafond binnen het sociale segment, jaarlijks 4,5% van de WOZ waarde, wordt directer gekoppeld aan de waarde van de woning. Huurprijzen van vrije sectorhuurwoningen in schaarstegebieden zullen daardoor naar boven gaan. Op de lange termijn is tevens de verwachting dat deze stijgen door de gepresenteerde overheidsmaatregelen.”

Lange levensduur en A-locaties

Over een lange periode zijn er nog een aantal voordelen te noteren voor vrije sector woningbeleggingen. De levensduur is doorgaans langer ten opzichte van kantoren en bedrijfsruimte. Private huurwoningen ondervinden minder last van functionele veroudering en zijn over het algemeen gesitueerd op A-locaties. Tevens biedt een woningportefeuille een zeer gespreid huurdersrisico en is de liquiditeit hoog.

Lees ook het FD (financieel dagblad, enkel beschikbaar voor geregistreerden): Ondanks crisis op de woningmarkt flirt de belegger met de huurwoning

Download hieronder het gehele research paper: ‘ Nederlandse huurwoningen: private huursector als eerste uit dal’.

Nieuwsbrief