14 maart 2013

Deel dit op:

Meer dan de helft van de vrije sectorhuurders houdt een voorkeur voor huren, waar men enkele jaren eerder aangaf liever te willen kopen. Men is wel meer verhuisgeneigd, met als belangrijkste reden het realiseren van lagere maandlasten.

Dat blijkt uit onderzoek onder 816 vrije sector huurders van het Bouwinvest huurderpanel.

Wilde in 2008 nog bijna 55% van de huurders een volgend huis kopen, op dit moment is dit nog geen 18%. De doorstroom naar de koopsector is afgenomen met 37%. Dit is opvallend omdat voorheen de meerderheid van de huurders huren als iets tijdelijks zag. Het uiteindelijke doel was toch een koopwoning. Men huurde om redenen zoals “vrijheid, je zit minder vast aan een huurwoning dan aan een koopwoning” en “vanuit een huurwoning kan ik mij rustig oriënteren op de koopwoningmarkt”. Op dit moment geeft ruim 55% aan een volgende woning te huren. Deze huurgeneigden worden naar eigen zeggen niet beïnvloed door de situatie op de woningmarkt, voor maar liefst 84,4% geldt: “wij blijven huren wat er ook gebeurt.” Erwin Drenth, manager Business Development bij Bouwinvest:”Dit is een belangrijk signaal aan het kabinet om de woonlasten voor koopwoningen te beperken, als we de doorstroming op gang willen krijgen”.

Hogere verhuisgeneigdheid waarbij lagere maandlasten het belangrijkste verhuismotief is

De verhuisgeneigdheid ten opzichte van 4 jaar geleden is toegenomen van 25,8% naar 32,7%. Verreweg de belangrijkste reden om te verhuizen is omdat men lagere maandlasten wil. Vier jaar geleden gold dit argument voor ca. 25% van de huurders, nu geeft meer dan 57% van de verhuisgeneigde huurders aan binnen 2 jaar een nieuwe woning te betrekken vanwege lagere maandlasten. Maar liefst 75% van de huurders geeft aan het uitgavenpatroon al te hebben veranderd ten aanzien van de woonlasten. “Een niet verwonderlijke uitkomst gezien de bankencrisis, de voormalige kredietcrisis en de onzekerheden over het pensioen”, aldus Erwin Drenth, Manager Business Development bij Bouwinvest.

Nieuwsbrief