19 juni 2013

Deel dit op:

Dick van Hal, directievoorzitter Bouwinvest REIM, is verkozen tot nieuw lid van het IVBN bestuur. De IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, is een belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoed. Hij behartigt de portefeuille Woningen.

Dick van Hal, directievoorzitter Bouwinvest REIM, is verkozen tot nieuw lid van het IVBN bestuur. De IVBN, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, is een belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoed. Hij behartigt de portefeuille Woningen.

Dick: “Huurwoningen zijn nog steeds de grootste beleggingscategorie voor institutionele beleggers. Hun rol kan veel groter worden in de Nederlandse markt. De richting die het Kabinet is ingeslagen om meer marktwerking te krijgen op de huurwoningenmarkt is goed. Echter het opleggen van een verhuurderheffing ook aan institutionele beleggers werkt volstrekt averechts uit op hun bereidheid extra te investeren.”

De positie neemt hij over van Henk Jagersma (directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance). In de ledenvergadering van 18 juni is hij verkozen tot nieuwe voorzitter van IVBN. Hij volgt Hans Copier op wegens diens vertrek bij CBRE Global Investors. Henk: “Vastgoed is nog steeds de motor van de economie. Doel van IVBN is een evenwichtig investeringsklimaat voor vastgoed en een goede marktwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter-)nationaal. Daar werken we aan met bestuur, leden en andere gelijkgerichte partijen in de markt!” Henk Jagersma heeft sinds maart 2010 zitting in het bestuur met de portefeuille Woningen.

De bestuursmutaties zijn het gevolg van het aftreden van Hans Copier uit het bestuur in verband met zijn vertrek bij CBRE Global Investors. Hans werd in juni 2008 in het bestuur van IVBN verkozen en in oktober 2010 voorzitter. Onder zijn leiding werd de structuur van de vereniging verder versterkt. De kern van IVBN ligt nu bij de werkgroepen woningen, winkels, kantoren, strategie&research en duurzaamheid en er zijn platforms voor CFO’s, Techniek, Integriteit en voor Jong IVBN. Een van de kernpunten tijdens zijn voorzitterschap van IVBN is de oprichting en verdere groei van het Integriteit Overleg Vastgoedmarkt (IOV), dat bestaat uit professionele branche-organisaties die met de overheid in gesprek zijn over integriteit in de vastgoedsector.

Dick van Hal RBA (1958) is sinds 1 maart 2008 directievoorzitter van Bouwinvest. Dick heeft Investment Analysis (VBA) gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is zijn carrière begonnen bij Centraal Beheer Beleggingen en Staal Bankiers waar hij verschillende functies heeft gehad. Van 1999 tot 2008 heeft hij diverse functies bekleed bij Syntrus Achmea Vastgoed, waaronder Managing Director en CEO.

Nieuwsbrief