17 augustus 2012

Deel dit op:

Woningverhuur wordt effectiever en efficiënter door klantkennis. Welke huurders zijn er en welke wensen heeft elk type huurder? Het is de kunst die kennis op de juiste manier te vertalen naar eisen aan het vastgoed en een optimale aanpak voor de verhuur.

Woningverhuur wordt effectiever en efficiënter door klantkennis. Welke huurders zijn er en welke wensen heeft elk type huurder? Het is de kunst die kennis op de juiste manier te vertalen naar eisen aan het vastgoed en een optimale aanpak voor de verhuur.

Traditionele segmentatie op basis van bijvoorbeeld inkomen, opleiding en gezinssituatie heeft weinig voorspellende kracht meer. Bouwinvest heeft daarom samen met SmartAgent Company op basis van onderzoek zes nieuwe huursegmenten geïdentificeerd op basis van leefstijl, huurmotivatie en woonambitie: de stadsgenieter, de sfeerzoeker, de kwaliteitszoeker, de rustzoeker, de buurtgenoot en de zekerheidszoeker. Hieronder lichten we er enkele uit.

Doelgroepkenmerken

Stadsgenieter

De stadsgenieter is bijvoorbeeld zelfbewust en intelligent. Hij huurt omdat hij zich oriënteert op de woningmarkt of omdat hij huisbezit van secundair belang vind. Deze doelgroep ambieert een appartement in een grootstedelijke omgeving en de gezinsgrootte is doorgaans één of twee personen.

Buurtgenoot

De buurtgenoot heeft daarentegen de voorkeur voor een eengezinswoning in een woonwijk. Het zijn veelal gezinnen met kinderen. Solidariteit en vriendschap zijn belangrijke waarden en ongedwongen sociale contacten waarderen ze in hun woonomgeving. Gemiddeld woont de buurtgenoot acht jaar in zijn huurwoning. Huren doet men vanwege gemak, “Ik huur al mijn hele leven” en 22% van deze doelgroep huurt omdat er geen koopmogelijkheid is.

Sfeerzoeker

De sfeerzoeker is de meest extraverte huurder. Hij is zelfbewust, vrolijk en heeft een gezin van twee tot vier personen. Ook hij huurt omdat hij slechts de beschikking heeft over een beperkt koopbudget. Of vanwege de vrijheid. In zijn zoektocht naar een woning maakt het hem weinig uit of het om een appartement of eengezinswoning gaat.

Effectieve inzet

Elke groep heeft een specifiek karakter, waarden en woonwensen. Op basis van dit onderscheid kan een campagne specifiek op een doelgroep worden afgestemd. Door rekening te houden met die wensen en motieven zorgt Bouwinvest ervoor dat de huurdersmarkt beter aansluit op de huurder. Dat leidt tot een effectieve inzet van middelen en een kostenefficiënt proces.

Nieuwsbrief