Disclaimer:

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften.  

Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Accepteren
Michiel de Bruine

Michiel de Bruine

Director Dutch Residential Investments

Bouwinvest Residential Fund

Het Residential Fund is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Het fonds is goed gepositioneerd op de markt voor vrije sector huurwoningen in het middensegment. We geloven dat er altijd behoefte zal zijn aan goed betaalbare woningen. Dit biedt beleggers stabiele lange termijn rendementen. Institutionele beleggers kunnen tot het fonds toetreden.
Onze strategie, waarbij we streven naar nauwe samenwerking met ontwikkelaars, gemeenten en corporaties bij investeringen in nieuwe woonprojecten, werpt zijn vruchten af.

Het Bouwinvest Residential Fund richt zich vooral op woningen in de Randstad en de Brabantse stedenring, zowel binnenstedelijk als in de groene buitenwijken. Omdat de trend van urbanisatie doorzet zijn vraag en aanbod in de woningmarkt, vooral in de Randstad, niet in balans. Door de economische aantrekkelijkheid van de Randstad en Noord-Brabant willen mensen juist daar wonen. Dit heeft stijgende woningprijzen in de huur- en koopsector tot gevolg. Dit biedt kansen én uitdagingen voor een lange termijn investeerder als Bouwinvest. Aan de ene kant kunnen de huren blijven stijgen, maar aan de andere kant moeten steden ook op de lange termijn leefbaar blijven voor alle groepen.

Bouwinvest is ervan overtuigd dat levendige metropolen de toekomst hebben. Een gezonde woningmarkt, inclusief een betaalbaar middenhuursegment, is voorwaardelijk voor een vitale stad. Eigen onderzoeken en van bijvoorbeeld de ULI laten zien dat in vitale steden en metropolen, alle lagen van de bevolking in de stad vertegenwoordigd moeten zijn. Omdat wij een lange termijn investeerder zijn, willen wij dat onze investeringen toekomstbestendig zijn. Daarom dragen wij graag bij aan de vitaliteit van steden en investeren wij in gebieden.

Als onderdeel van onze strategie werken we nauw samen met ontwikkelaars, lokale bestuurders en corporaties. Hierdoor zijn we staat om een groot aantal hoogwaardige woningprojecten aan onze portefeuille toe te voegen.

We hebben een van de hoogste bezettingsgraden in de vrije huursector. Om die te realiseren werken we met bewonersprofielen die gebaseerd zijn op verschillende levensstijlen. Hierdoor weten we precies wie onze huurders zijn, waar ze vandaan komen en in wat voor een soort huizen ze willen wonen. Door onze marketing op speciale bewonersgroepen te richten, slagen we er in om onze nieuwbouw voor oplevering volledig bezet te krijgen.

We zijn ervan overtuigd dat beleggen in huurwoningen een goed en solide resultaat biedt voor onze beleggers. De huurinkomsten bieden bovendien een goede inflatiehedge. We beleggen alleen in het beste vastgoed in economisch sterke regio’s waarbij we zeer zorgvuldig de risico’s afwegen.

Duurzaamheid

We bouwen duurzaam omdat onze huurders en de markt daar om vragen. We verwachten dat de vraag naar duurzame woningen zal toenemen waardoor de waarde van onze woningen ook zal toenemen. We praten veel met onze huurders om uit te vinden wat zij belangrijk vinden. We zijn hierdoor in staat comfortabele woningen te bouwen die een minimale impact op het milieu hebben. 

Het Residential Fund werd ook in 2016 beloond met de GRESB Green Star, de hoogst haalbare GRESB status. De GRESB is een onafhankelijke, wetenschappelijke benchmark die het duurzaamheidbeleid van vastgoedfondsen en –portefeuilles wereldwijd beoordeelt. Op basis van de GRESB score kunnen fondsmanagers hun duurzaamheidbeleid tegen het licht houden en verbeteringen doorvoeren. 

Nieuwsbrief

Aanmelden Bouwinvest nieuwsbrief