De vraag naar seniorenwoningen en zorgvastgoed zal alleen maar toenemen. Door hierin te investeren creëren wij een stabiel financieel rendement en maken wij maatschappelijke impact. Zo werken wij aan real value for life.

Grote vraag naar seniorenwoningen

Door de dubbele vergrijzing is er een tekort aan passende huisvesting voor de zorgbehoevende ouderen. Sinds begin jaren ‘90 neemt het aantal ouderen in Nederland toe en is er sprake van vergrijzing. De groep mensen geboren tijdens de ‘babyboom’ van de jaren ‘50 tot ‘70 bereikt in de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd. De gemiddelde levensverwachting neemt daarnaast toe van gemiddeld 79,5 jaar in 1990 tot gemiddeld 85,5 jaar in 2040. Deze dubbele vergrijzing door zowel de demografische opbouw als de toenemende levensverwachting zorgt voor een toename van 1,1 miljoen 65+ huishoudens tot 2040.

Investeringskapitaal Nederlandse pensioenfondsen

Nederlandse pensioenfondsen zijn opzoek naar rendement in deze periode van volatiele aandelenmarkten en lage rentes. Zij staan klaar om te investeren in Nederlandse seniorenwoningen en zorgvastgoed, vanwege het stabiele financiële rendement én de maatschappelijke impact. Investeringskapitaal is er in principe genoeg. Het investeringsproduct is er echter niet altijd.

Maatschappelijke bestemming

De enorme vraag naar zorghuisvesting is een gezamenlijke uitdaging voor de zorginstellingen, de vastgoedmarkt en gemeenten. Met name gemeenten hebben een sleutelfunctie. Het is daarbij belangrijk dat meer gemeenten beleid maken en met concrete doelstellingen komen op het thema zorgvastgoed. Nu al zien wij dat gebeuren in Rotterdam, waar een woonzorgconvenant is gesloten.

Wat ons betreft kan de gemeente zich nog nadrukkelijker toeleggen op het faciliteren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat voormalig schoolgebouwen, bejaardenhuizen, zwembaden en deelgemeentekantoren een maatschappelijke bestemming behouden. Dat voorkomt dat locaties alleen interessant zijn voor de hoogste bieder. Drie kwart van onze beleggingen staat nu dan ook op grond met een maatschappelijke bestemming

Zorgvastgoed biedt naast financieel ook maatschappelijk rendement

Erwin Drenth Director Dutch Healthcare Investments

Best practice

In Ouderkerk aan de Amstel verhuurt Bouwinvest 62 zorgappartementen in De Gijsbrecht. De woningen zijn betaalbaar én 75-plussers krijgen bij de verhuur voorrang. Ook wordt er gestimuleerd dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Gastvrouw ‘Gijs’ helpt hierbij. Zij is meerdere malen per week aanwezig om de bewoners persoonlijke aandacht, lichte ondersteuning en levendigheid te bieden. Zij probeert het onderling contact tussen de bewoners te stimuleren en is de schakel met het naastgelegen zorgcentrum Zonnehuis Theresia, waar de mensen die zelfstandig wonen ook van harte welkom zijn.

Het programma Bouw, Woon, Leef kwam op bezoek bij woon-zorgproject De Gijsbrecht en Zonnehuis Theresia in Ouderkerk aan de Amstel.

Erwin Drenth
Director Dutch Healthcare Investments
Christian Schouten
Manager Acquisition Management
Nicolette Klein Bog
Head of Corporate Marketing & Communication

Nieuwsbrief