Bouwinvest belegt voor de lange termijn. Om onze beleggingen nu en in de toekomst waardevast te houden, hebben we vanzelfsprekend belang in een gezonde leefomgeving, waardoor we automatisch een maatschappelijk betrokken speler zijn. We investeren immers in leefbare, inclusieve en duurzame steden en gebieden. Plaatsen, waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en leven. Zodoende kunnen wij op de lange termijn stabiel rendement blijven realiseren voor onze klanten – pensioenfondsen en verzekeraars – zodat zij pensioenen kunnen blijven uitkeren. 

Hoe brengen wij dit in praktijk? Maatschappelijk verantwoord beleggen gaat bij ons verder dan de minimum eisen die de wet ons oplegt. Het speelt een rol in onze gehele bedrijfsvoering, bij elke beslissing die wij nemen. De uitdaging is om de balans te vinden tussen het creëren van optimaal financieel rendement voor onze klanten en maatschappelijk rendement door te investeren in een duurzame leefomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat op lange termijn het financieel en maatschappelijk rendement hand in hand gaan. 

Onze doelstelling is om in 2021 minimaal 75% procent van het totaal belegd vermogen bovengemiddeld duurzaam belegd te hebben. Bovengemiddeld duurzaam in termen van GRESB 4 of 5 sterren. Zo leveren we een positieve bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen gaan over duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11), betaalbare en duurzame energie (SDG 7), waardig werk en economische groei (SDG 8), goede gezondheid en welzijn (SDG 3), klimaatverandering en andere maatschappelijke uitdagingen.

Investeren in duurzaam vastgoed
Investeren in duurzame samenwerking
Een verantwoorde organisatie

Investeren in duurzaam vastgoed

Onze belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat ten minste 75% van ons geïnvesteerd kapitaal tegen 2021 een bovengemiddelde duurzaamheidscertificaat heeft. Om dit te bereiken is onze vastgoedinvesteringsstrategie gericht op duurzaam gecertificeerd vastgoed en de vermindering van de milieu-impact. Duurzaam vastgoed helpt de klimaatverandering tegen te gaan en genereert bredere sociale, economische, ecologische en gezondheidsvoordelen. We zijn ervan overtuigd dat onze aanpak risico’s doet afnemen, zorgt voor betere rendementen en de aantrekkelijkheid van ons vastgoed en portefeuilles verhoogt.

naar boven

Investeren in duurzame samenwerking

Of het nu gaat om beleggers, huurders, overheidsinstanties of leveranciers; wij streven er naar om met alle partijen duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan omdat die samenwerking essentieel is voor de toekomst. We luisteren naar onze partners en houden rekening met zaken die zij belangrijk vinden.

Naast nauw betrokken te zijn bij aandeelhouders en huurders is Bouwinvest lid van diverse brancheorganisaties en betrokken bij diverse duurzame initiatieven. Directie en medewerkers participeren actief binnen werkgroepen of besturen van ULI, GRESB, DGBC, FSC Nederland, ANREV, AFIRE, INREV en IVBN.

naar boven

Een verantwoorde organisatie

We voeren onze activiteiten uit op basis van integriteit, eerlijkheid en transparantie en we respecteren de belangen van degenen met wie we relaties onderhouden. We hebben deze principes samen met maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie verankerd in alle bedrijfsprocessen. We achten dit essentieel voor de toekomstbestendigheid van Bouwinvest. 

We zijn ons ervan bewust dat toegewijde en hardwerkende medewerkers cruciaal zijn om deze doelen te bereiken. Daarom zetten we ons in om een aangename en uitdagende werksfeer te creëren. Bij onze verantwoorde bedrijfsvoering hanteren we strikte controleprogramma’s en kaders op het gebied van corporate governance, risico en integriteit.

We dragen ook bij aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Betaalbare woningen en ook zorgvastgoed staan hoog op de Nederlandse politieke agenda. De markt staat onder druk door een beperkt aanbod en een grote vraag. We werken nauw samen met nationale en lokale overheden, woningcorporaties en projectontwikkelaars om deze problemen aan te pakken en uitbreiding van het aantal woningen en woon-zorgvastgoed te versnellen. Beide sectoren bieden naast een optimaal beleggingsrendement ook maatschappelijke meerwaarde.  

Het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen heeft Bouwinvest verwoord in de Responsible Investment Policy. Deze kunt u hier downloaden.

naar boven

Nieuwsbrief