Om de juiste beleggingen te vinden is een netwerk essentieel. Om invloed uit te oefenen en om ons kennisniveau naar een steeds hoger niveau te brengen, is het noodzakelijk dat we samenwerken met andere partijen. Bouwinvest investeert daarom in langdurige partnerships met tal van partijen: van gemeenten tot ontwikkelaars, van kennisinstituten tot belangenorganisaties en netwerkorganisaties, en van pensioenfondsbestuurders tot lokale belangengroepen.

De samenwerkingen die wij onderhouden nemen verschillende vormen aan. Zo participeren we  geregeld in congressen, seminars en workshops. En we trekken samen op om onderwerpen die voor ons en onze samenwerkingspartners belangrijk zijn, op agenda’s te krijgen van de relevante stakeholders. Ook delen we kennis en participeren onze medewerkers actief binnen werkgroepen of besturen. 

Onze visie op samenwerken
Samenwerken betekent voor ons dat we ons openstellen voor ideeën en inzichten van anderen. We luisteren, verplaatsen ons in het standpunt van de andere partij, en zijn – indien relevant - bereid onze individuele belangen ondergeschikt te maken aan het collectieve belang. Samenwerken gaat tenslotte ook over het sluiten van compromissen en over ‘elkaar iets gunnen’.  Daarnaast geloven we erin dat een partnership alleen maar kan werken wanneer beide partijen openheid van zaken geven, bereid zijn om kennis met elkaar te delen en het liefst langjarig een relatie aangaan. Wij zien samenwerken als investeren in elkaar. En die investering doen wij graag.

Boy Wesel
Manager Strategic Partnerships
Nicolette Klein Bog
Head of Corporate Marketing & Communication

Sponsoring

Vanuit de gedachte real value for life, zet Bouwinvest in op het realiseren van financieel en maatschappelijk rendement. Ons vermogensbeheer draagt bij aan een duurzame, leefbare, toegankelijke stedelijke omgeving én het verbeteren van pensioenuitkeringen. Daarin staan wij gelukkig niet alleen. We hebben een groot netwerk van partijen om ons heen verzameld waar wij op een of andere manier mee samenwerken om onze gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daarbij gaan we graag langdurige partnerschappen aan. We investeren daar bewust tijd, geld en kennis in omdat we geloven dat op den duur alle partijen en uiteindelijk de maatschappij daar beter van wordt. Zo participeren wij bijvoorbeeld in organisaties als ULI, Holland Metropole en IVBN en INREV. Naast deze allianties sponsoren wij ook een aantal goede doelen die passen binnen het thema een dak boven het hoofd.

Als vastgoedinvesteerder zorgt Bouwinvest wereldwijd voor een dak boven het hoofd door te investeren in inclusieve en duurzame gebieden waar mensen nu en in de toekomst willen en kunnen wonen. Via sponsoring willen we net een stapje verder gaan en steunen we kwetsbare groepen die daar nog meer behoefte hebben. Vanuit het thema een dak boven het hoofd sponsoren wij een aantal goede doelen die met hun doelstellingen aansluiten op dit thema. In 2012 zijn we hiermee begonnen en zijn we duurzaam partner geworden van Stichting Homeplan. In de afgelopen tien jaar hebben we al voor een flink aantal families een thuis kunnen laten realiseren in Latijns Amerika en Zuid Afrika.

Marike van Seeters, directeur Homeplan: “Bouwinvest is al 10 jaar Duurzaam Partner van Stichting HomePlan. Betrokken medewerkers zijn mee geweest op bouwreis en onder moeilijke omstandigheden zoals COVID 19 en natuurrampen konden wij rekenen op Bouwinvest. Voor HomePlan is deze samenwerking enorm impactvol, dit partnerschap zorgt voor continuïteit van onze projecten. Samen bouwen we zo aan een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten.”

Wij zijn inmiddels een duurzaam partnerschap aangegaan met drie partijen, namelijk Stichting Homeplan (sinds 2012), Museum Het Schip in Amsterdam (sinds 2020) en Stichting het Vergeten Kind (sinds 2021).

Stichting HomePlan

HomePlan is in 1997 opgericht om de allerarmsten van een degelijk huis te voorzien. Een huis om een thuis te creëren en daarmee een toekomst op te kunnen bouwen. HomePlan werkt altijd samen met lokale partners om de meest kwetsbaren en allerarmsten te kunnen bereiken. Zij hebben immers de beste kennis van lokale gebruiken en cultuur en bieden nazorgtrajecten aan naast de huisvesting. Niet alleen werft HomePlan fondsen voor de bouwprojecten, ook bouwen vrijwilligers zelf mee. Zo reizen elk jaar een aantal groepen vrijwilligers naar de projecten. Bouwinvest draagt dus niet alleen financieel bij, maar jaarlijks gaan er twee Bouwinvest collega's mee op bouwreis (tijdelijk onderbroken door Covid-19) om met eigen ogen te zien welk effect de activiteiten van HomePlan hebben. Vrijwel iedereen die met HomePlan mee gaat op bouwreis, keert terug als 'HomePlan ambassadeur'.

Stichting HomePlan

Museum Het Schip

Museum Het Schip behoort tot de top van de Amsterdamse School: een stroming die nauw verweven is met de opkomst van goede volkshuisvesting door woningbouwcorporaties.

Het museum bevindt zich in een fantasievol volkswoningbouwcomplex in Amsterdam West. Dit expressionistische woonblok is in 1919 gebouwd voor woningcorporatie Eigen Haard. Door de vorm is het gebouw in de volksmond Het Schip gaan heten.

De combinatie van het toegankelijk maken van architectuur voor de gewone man en de link met de opkomst van goede volkshuisvesting waren voor Bouwinvest reden om zich te verbinden aan dit museum. Ook hier gaat het om het creëren van leefbare gebieden. Al begin vorige eeuw werd daar over nagedacht.

Museum Het Schip

Stichting Het Vergeten Kind

Een veilig en liefdevol thuis voor ieder kind in Nederland. Helaas is dat voor duizenden kinderen niet het geval. Het Vergeten Kind strijdt voor kinderen die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Doel van de stichting is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.

Heppie (t)huis
Om te laten zien dat het anders én beter kan, is Heppie (t)Huis opgezet. Een veilige en stabiele woonplek voor uit huis geplaatste kinderen, met een vast team aan hulpverleners. In 2022 wordt een tweede Heppie (t)huis gebouwd op de veluwe. Een duurzaam houtbouw project waar Bouwinvest een concrete sponsorbijdrage aan zal leveren.

Stichting Het Vergeten Kind

‘We willen dat alle betrokken partijen profiteren van de samenwerking.’

Nicolette Klein Bog 2662B Nicolette Klein Bog Head of Corporate Marketing & Communication

Nieuwsbrief