Over Bouwinvest

Bouwinvest Real Estate Investors B.V. investeert vermogen van institutionele beleggers (pensioenfondsen en verzekeraars) in vastgoed. We beleggen voor de lange termijn, op verantwoorde wijze, met oog voor de wereld om ons heen. Met als doel een duurzaam rendement voor onze klanten. Wij beheren een gediversifieerd palet van drie internationale mandaten en vijf Nederlandse sectorfondsen. Het belegd vermogen bedraagt in totaal € 12,1 miljard (HY 2019).

Wij hebben ruim 50 jaar ervaring in de vastgoed- en pensioenwereld en begrijpen de behoeften van onze klanten en spelen in op de continue veranderende markten. Bij Bouwinvest werken ruim 180 professionals.

Groot én klein
Onze organisatie is groot en klein tegelijk. Bij Bouwinvest werken we met 180 gedreven professionals. Tegelijkertijd hebben we een transactievolume van ruim € 800 miljoen per jaar en bedraagt onze beleggingsportefeuille in 2020 € 13,5 miljard. We zijn daardoor groot genoeg om verschil te maken in de markten waarin we opereren, en klein genoeg om onze klanten persoonlijk te kennen en bedienen. 

Kennis van zaken
Ruim 70 jaar ervaring heeft ons veel kennis gebracht. Al decennia lang volgen we de lokale en wereldwijde megatrends in de pensioen- en vastgoedwereld op de voet. Kennis van markten op macro- en microniveau, grondige research en uitgebreide data-analyses bieden ons een heldere blik op de toekomst. Hierdoor weten we wat kansrijke investeringen zijn, maar ook waar we aan moeten werken om panden, buurten, steden en metropolen aantrekkelijk te houden. Zo kunnen we onze lange termijn rendementsbeloftes waarmaken. 

Solide rendement
Om onze klanten een waardevast en inflatiebestendig pensioen te kunnen bieden, spreiden we de beleggingen over internationale regio’s, sectoren en operators, en naar risico’s en investeringsstrategieën. Huurinkomsten uit onze brede vastgoedportefeuille spelen daarbij een belangrijke rol. Een deel van ons werk is dan ook gericht op de tevredenheid van onze huurders. Daarnaast werken we aan waardevermeerdering van onze portefeuille door aan- en verkoop, verduurzaming en herontwikkeling van oude panden. 

Maatschappelijk betrokken en gericht op de lange termijn
Bouwinvest heeft een lange-termijnhorizon en is daardoor een maatschappelijk betrokken speler. We investeren immers in leefbare, inclusieve en duurzame steden en gebieden. Plaatsen, waar mensen nu en in de toekomst willen wonen, werken en leven. Zodoende kunnen wij op de lange termijn stabiel rendement blijven realiseren voor onze klanten – pensioenfondsen en verzekeraars – zodat zij pensioenen kunnen blijven uitkeren. Deze lange termijnvisie heeft ons gemaakt wie we nu zijn: een van de grotere Nederlandse vastgoed investmentmanagers.

Betrouwbare samenwerkingspartner
We zijn een betrouwbare partner die een lange adem heeft, risico’s spreidt, het veld overziet, meedenkt met stakeholders, en die weloverwogen beleggingskeuzes maakt. Wij investeren in langdurige partnerships met tal van partijen: van gemeenten tot ontwikkelaars en van pensioenfondsbestuurders tot lokale belangengroepen. Onze insteek is dat alle partijen van de samenwerking profiteren. Als enige partij in Nederland kunnen we onze klanten bovendien én een internationale propositie bieden, én een menu van investeringsmogelijkheden, én een ‘single fund’ structuur. Dat laatste wil zeggen dat onze teams onderling niet concurreren met elkaar waardoor investeringsobjecten altijd uitsluitend toebehoren aan één fonds. 

meer

Corporate Brochure

Enhancing pension benefits in a responsible way

pdf 15,6 MB
Enhancing pension benefits in a responsible way
'Onze focus ligt op kwaliteit en de langere termijn' Dick van Hal Chief Executive Officer