Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO maakt onlosmakelijk deel uit van onze strategie. Samen met ontwikkelaars, bouwers, gemeenten en huurders werken we continue aan het verduurzamen van onze beleggingen. Onze drie Nederlandse fondsen horen internationaal tot de best presterende fondsen op MVO-beleid. Ze hebben de hoogst haalbare status, de GRESB Green Star, behaald.

Verantwoord beleggen en ondernemen
Bouwinvest streeft naar een solide rendement op duurzame vastgoedinvesteringen voor institutionele investeerders en hun deelnemers. Omdat wij investeren voor de lange termijn, doen wij dit op een verantwoorde manier. Duurzaamheidscriteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-criteria) spelen een belangrijke rol in onze bedrijfsactiviteiten. We willen tegemoetkomen aan de financiële verwachtingen van onze klanten én maatschappelijke meerwaarde creëren. De uitdaging is om beide met elkaar te verenigen.

Ons beleid op het gebied van verantwoord beleggen en ondernemen
Ons MVO-beleid is gericht op het verminderen van de milieu-impact van de managementorganisatie, het vergroten van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, en het vormgeven aan ‘community engagement’. Ook sponsoren wij externe organisaties en initiatieven, en wegen we factoren op het gebied van ESG (Environmental, Social & Governance) mee bij de selectie van partners en investeringen. Denk aan energieverbruik, veiligheid of beschikbaarheid van grondstoffen.

Wij willen een omgeving creëren, waarbij alle medewerkers in de organisatie verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van hun handelen op milieu en maatschappij. Het terugbrengen van negatieve effecten op milieu en maatschappij staat hierbij centraal. Dit alles is in lijn met de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties. 

Duurzaamheidsdoelen en uitdagingen
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het wereldwijde energieverbruik en voor circa 30% van de jaarlijkse broeikasgasemissies. Bovendien is de bouwindustrie een grootverbruiker van grondstoffen. Als partij die wereldwijd belegt in vastgoed, voelen wij dan ook een verantwoordelijkheid om een rol te spelen bij het vinden van oplossingen. 

We willen daarom onze bijdrage leveren aan het realiseren van een CO2-neutrale, duurzame en gezonde leefomgeving. We hebben als doel gesteld dat in 2020 minimaal 70% procent van de assets under management bovengemiddeld duurzaam zijn. Ook willen we bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen gaan over duurzame steden, betaalbare en schone energie, gezondheid en welzijn, klimaatverandering en andere maatschappelijke uitdagingen. Ook onze eigen managementorganisatie werkt aan het verminderen van de milieu-impact door kritisch te zijn op het energieverbruik in het eigen kantoor en met behulp van duurzame mobiliteitsvormen. 

Medewerkers
De medewerkers van Bouwinvest zijn ontzettend belangrijk. Om de twee jaar voeren we een medewerkertevredenheidonderzoek uit. De doelstelling hierbij is om meer dan een 7 te scoren. Deze ambitie weten we keer op keer te realiseren. In 2017 kwam de medewerkerstevredenheid uit op een 8. 

Community engagement en sponsoring
We stimuleren actief de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers en sponsoren diverse maatschappelijke initiatieven. Zo is Bouwinvest lid van verschillende brancheorganisaties en duurzame initiatieven. Medewerkers participeren daarnaast actief binnen werkgroepen of besturen, zoals van ULI, GRESB, DGBC, FSC Nederland, ANREV, INREV en IVBN. 

Dialoog met stakeholders
Het vertrouwen van onze stakeholders vormt een belangrijke basis voor de bedrijfsvoering van Bouwinvest. In 2017 hebben we een analyse uitgevoerd om de belangen van investeerders, aandeelhouder, (rijks)overheden, ketenpartners, lokale operators, toezichthouders, huurders en medewerkers in kaart te brengen. Op basis hiervan hebben we een materialiteitsmatrix ontwikkeld waarin precies staat vermeld welke onderwerpen relevant zijn voor welke stakeholders en welke aanleiding bieden voor een dialoog.

meer

Contact

Bernardo Korenberg
Head of Sustainability and Innovation
+31 (0)6 20537918
b.korenberg@bouwinvest.nl
Micha Reusen
Head of Sustainability and Innovation
+31 (0)6 10894361
m.reusen@bouwinvest.nl