Metropoolregio's

Bouwinvest focust op wereldwijde metropoolregio’s. Omdat wij wereldwijd investeren zien wij dat door urbanisatie, demografische ontwikkelingen en technologische vernieuwing de meest succesvolle metropoolregio’s de komende decennia de beste investeringskansen bieden. Deze gebieden trekken talent en bedrijvigheid aan en groeien sterker dan landen als geheel. Succesvolle grootstedelijke gebieden spelen goed in op uitdagingen die bij continue verstedelijking komen kijken. Uit een onderzoek van Bouwinvest, blijkt dat hoewel grootte belangrijk is, leefbaarheid essentiëler is.

Volop kansen

De verstedelijking biedt alle vastgoedsectoren kansen. Vergrijzing zorgt voor een vraag naar kleine woningen van hoge kwaliteit, vaak in combinatie met zorgfaciliteiten. De sterke groei van de middenklasse biedt investeringskansen op de hotelmarkt. De winkelmarkt staat voor uitdagingen door de verdere ontwikkeling van e-commerce. Op de kantorenmarkt blijft de vraag naar flexibele ruimte in de stad groeien.

Leefbaarheid essentieel

Naast grote kansen, zorgen de grootstedelijke regio’s ook voor de stevige uitdagingen. Omvang bepaalt niet het succes van een stad, een goede balans tussen groei en leefbaarheid wél.

Dit wordt onderstreept door een onderzoek van de Urban Land Institute (ULI). Het laat zien hoe goede verdichting van steden hand in hand gaat met hogere rendementen en waardegroei. Deze steden zijn veerkrachtig, welvarend en toekomstbestendig. De juiste verdichting van steden zorgt voor minder werkloosheid, economische ongelijkheid en klimaatproblemen. Hierdoor trekken goed verdichte steden meer kapitaal voor vastgoed aan. Daarom bieden juist deze steden de beste kans op een lange termijn stabiel rendement.

In dat soort gebieden wil Bouwinvest investeren. Als langetermijninvesteerder zijn we gebaat bij een gezonde, stabiele omgeving. Samen met andere stakeholders zorgt Bouwinvest voor een goede balans tussen groei en leefbaarheid. We investeren daarom voornamelijk in inclusieve, duurzame en leefbare steden, we kijken hierbij verder dan alleen het gebouw.

meer

Contact

Marleen Bosma
Head of Research & Strategic Advisory
+31 (0)6 57754726
m.bosma@bouwinvest.nl

Publicaties

Bouwinvest: Trends en ontwikkelingen op het gebied van vastgoed 2020-2022

12 sep 2019
pdf 9,15 MB

Wij maken het verschil met een gebiedsgerichte aanpak

17 jun 2019
pdf 0,58 MB

"Holland Metropole is de multi-city metropool die we in de gaten moeten houden"

25 okt 2018
pdf 4,96 MB

Supporting smart urban development: successful investing in density

23 jul 2018
pdf 17,47 MB
"In 2040 zal 66 procent van de wereldbevolking in steden leven. In hetzelfde jaar zal een kwart van de wereldbevolking 65 jaar of ouder zijn. Demografische veranderingen zullen dan ook een belangrijke invloed hebben op de vastgoedsector" Marleen Bosma Head of Research & Strategic Advisory

Onze partners