Innovatie

De beleggingstrategie van Bouwinvest richt zich op de lange termijn. Het volgen en toepassen van nieuwe technologie is voor ons dan ook een gegeven. Of het nu gaat om urbanisatie, vergrijzing, klimaatverandering, digitalisering of robotisering, de wereld om ons heen verandert voortdurend en in hoog tempo. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de vastgoedmarkt, pensioenmarkt en kapitaalmarkt en dus ook op de waarde van ons vastgoed. We volgen trends en ontwikkelingen op de voet, blijven alert en passen ons aan waar nodig. We werken voortdurend aan vernieuwing en verbetering om zodoende stabiele rendementen te kunnen blijven waarborgen voor onze klanten, Nederlandse pensioenfondsen.

Innovaties en trends
We houden onze blik voortdurend naar buiten gericht zodat we weten wat er speelt in de wereld om ons heen. Daarnaast voeren we een actief beleid op innovaties die direct van invloed zijn op onze beleggingstrategie. We richten ons daarbij vooral op ontwikkelingen waarmee we de ervaringen van onze huurders, aandeelhouders of medewerkers kunnen verbeteren en die ons kunnen helpen bij de verduurzaming van ons vastgoed.

Innovaties die bij uitstek relevant zijn voor onze beleggingstrategie en voor onze stakeholders, volgen we actief. De ontwikkelingen rondom ‘smart buildings and cities’ is daar een voorbeeld van. Hetzelfde geldt voor kunstmatige intelligentie, big data en voorspellende analyses, blockchain, procesautomatisering, de circulaire economie, digitale communicatieplatforms en innovaties die voortkomen uit fintechbedrijven. We zijn hiervoor actief betrokken bij verschillende kennisplatforms zodat we voeling houden met de veranderingen die gaande zijn, en hier – waar mogelijk – invloed op kunnen uitoefenen.

Kennisplatforms
We menen dat technologische ontwikkelingen niet per se binnen onze eigen organisatie bedacht en georganiseerd moeten worden. Om die reden zijn we aangesloten bij diverse kennisplatforms.

Kennisplatforms brengen ons in contact met innovaties, ontwikkelingen en partijen die ons verder kunnen helpen. Kennis die hier uit voortvloeit en relevant is voor ons, integreren we in onze eigen organisatie. Zo zijn we bijvoorbeeld aangesloten bij Holland Contech & PropTech.

Innovatieve data-analyses
Bouwinvest is altijd bezig te voorspellen of het vastgoed waarin we investeren blijft voldoen en waarde behoudt. We investeren met ons researchteam dan ook steeds meer in innovatieve data-analyses waarmee we marktbewegingen tijdig en goed kunnen duiden. Daarvoor ontwikkelen we in eigen huis nieuwe instrumenten en geavanceerde rekenmodellen. Slimme technieken om grote hoeveelheden gegevens goed te kunnen analyseren leiden tenslotte tot beter onderbouwde investeringsbeslissingen.

Medewerkers en innovatie
Innovatiekracht is het grootst wanneer vernieuwing start bij de medewerkers. Collega’s die met vernieuwing bezig zijn, informeren de innovatiemanagers over de laatste ontwikkelingen. Zo zorgen we er als organisatie voor dat we gestructureerd innoveren, en niet op twee plekken hetzelfde wiel uitvinden. Bouwinvest heeft daarnaast een speciale afdeling CSR & Innovation. Hier werken twee medewerkers die innovatie coördineren, stimuleren en faciliteren.  

Onze medewerkers van de afdeling CSR & Innovation oriënteren zich voortdurend op nieuwe ontwikkelingen en technologie en kijken wat daarvan bruikbaar is voor de organisatie en voor de kantoren, winkels, woningen, hotels en het zorgvastgoed waarin we beleggen. Tegelijkertijd inventariseert de afdeling welke kansrijke ideeën er intern leven in de organisatie en – belangrijker nog – helpt ze ook echt uit te voeren. Soms maakt Bouwinvest gebruik van kant-en-klare nieuwe producten, soms van oplossingen op maat. We zijn ook kritisch op onze eigen diensten, gebouwen en interne processen. We zijn continu in gesprek met onze leveranciers en partners om verbeteringen aan te brengen in onze manier van werken. Zo vernieuwen we als het ware ook van binnen naar buiten.

meer

Contact

Bernardo Korenberg
Head of Sustainability and Innovation
+31 (0)6 20537918
b.korenberg@bouwinvest.nl
Micha Reusen
Head of Sustainability and Innovation
+31 (0)6 10894361
m.reusen@bouwinvest.nl
‘Adaptief vermogen bepaalt succes van innovatie’ Allard van Spaandonk Chief Investment Officer Dutch Investments