De Europese portefeuille is defensief, heeft een core profiel en kenmerkt zich door een goede sector-, risicio- en locatiespreiding. Het regiomandaat focust op stedelijke regio’s in het westen en noorden van Europa.

Focus

Bouwinvest beheert drie geïntegreerde internationale vastgoedmandaten voor bpfBOUW (Asia-Pacific, North America en Europe Mandate). Het mandaat bestaat uit een mix van sectoren: woningen, kantoren, hotels, retail en logistiek vastgoed. Ook investeren we in meer nichesectoren, zoals studentenhuisvesting en zorgvastgoed. Wij beleggen vooral in de grote metropolen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Scandinavië.

Duurzame portefeuille

Het is onze missie om pensioenuitkeringen te verbeteren door op een verantwoorde wijze te investeren in wereldwijd duurzaam vastgoed. Bouwinvest wil een directe bijdrage doen aan de Sustainability Goals van de Verenigde Naties en heeft daartoe concrete doelen gesteld. In 2025 moet 50% van het belegd vermogen van onze internationale portefeuille bovengemiddeld duurzaam zijn (GRESB 4 of 5 sterren). Voor het Europe Mandate geldt dat 50% van de portefeuille bovengemiddeld duurzaam moet zijn in 2022.

De trek van mensen, bedrijvigheid en kapitaal naar de steden draagt bij aan de sterke performance van vastgoed in de grote Europese metropolen

Jasper Petit 2 Jasper Petit Director European Investments

Lokale expertise

Wij investeren in zowel niet-beursgenoteerde als beursgenoteerde fondsen, joint ventures, co-investments en club deals. Hierbij maakt het Europe Mandate optimaal gebruik van de kennis en ervaring van onze lokale partners, ofwel ‘operators’. Het overgrote deel van de portefeuille bestaat uit langetermijninvesteringen die stabiel presteren en een laag risicoprofiel hebben.

Vastgoedmarkt in Europa

De Europese vastgoedmarkt kenmerkt zich door een hoge mate van stabiliteit en transparantie. De vraag naar duurzaam vastgoed is hier hoog. De vastgoedmarkten zijn gezond, met lage leegstand en stabiele huurgroei.

BBP groei, lage rentes, urbanisatie en een stabiele huishoudensgroei, zorgen voor een hoge vraag in alle vastgoedsectoren, vooral in het woningsegment. De druk op de woningmarkt in Europese steden is hoog. Studentenhuisvesting en zorgvastgoed zijn nichesectoren waar veel kansen liggen.

De kantoormarkt zal van dezelfde trends profiteren, vooral door de druk op kantoorruimte in de grote steden. Daarentegen zal de retailsector het lastig krijgen, door de sterke groei van online winkelen. Om dezelfde reden zien wij grote kansen voor logistiek vastgoed.

Meer weten?

Jasper Petit
Director European Investments

Nieuwsbrief