Het Bouwinvest Hotel Fund richt zich op strategische locaties in de grootste steden van Nederland. De hotelportefeuille kenmerkt zich door spreiding, niet alleen geografisch, maar voornamelijk ook in hotelconcepten als budgethotels, lifestyle en extended stay waar zowel de zakelijke reiziger als de privé-reiziger zich thuis voelt. De geografische spreiding volgt een landelijke trend waar wordt getracht het aantal toeristen meer te spreiden over het land. Hotelvastgoed heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een nichemarkt tot een volwaardige beleggingscategorie met aantrekkelijke solide rendementen voor institutionele investeerders. De strategie van het Bouwinvest Hotel Fund is gestoeld op drie pijlers: groei, spreiding over de G10 en duurzaamheid.

Bas Jochims
Director Dutch Office & Hotel Investments

Groei

Het hotelfonds heeft voor de komende jaren een groeiscenario. bpfBOUW is enig aandeelhouder in het fonds. De groei zal voornamelijk worden gerealiseerd door aankopen van hotels verspreid over de 10 grootste hotelsteden van Nederland en over verschillende hotelconcepten en branches.

G10 hotelsteden

We streven ernaar om minimaal 80% van de portefeuille in de tien grootste hotelsteden te beleggen, met minimaal 50% in de regio Amsterdam/Schiphol. Momenteel ligt het zwaartepunt van de hotelportefeuille in Amsterdam en kijken we voornamelijk naar nieuwe acquisities buiten Amsterdam. Op deze manier spreiden we de risico’s en profiteren we van de goede economische en demografische vooruitzichten van de andere grote hotelsteden in Nederland.

We gaan langlopende huurovereenkomsten aan met één partij die zich goed onderscheidt.

Bas Jochims 3 Bas Jochims Director Dutch Office & Hotel Investments

Duurzaamheid

We leggen de lat hoog op het gebied van duurzaamheid. In 2021 werd het fonds beloond met vijf sterren in de Global Real Estate Benchmark (GRESB), waarmee het fonds tot de top 20% van best presterende vastgoedfondsen wereldwijd behoort. Daarnaast mag het zich Global Sector Leader noemen. Dit is een direct resultaat van actief asset management en een continue dialoog met onze huurders en stakeholders.

Environmental, Social en Governance (ESG) factoren zullen een belangrijke rol blijven spelen in onze investeringsstrategie. Zowel bij acquisities als voor de bestaande portefeuille anticiperen we op toekomstige duurzaamheidswensen en -eisen en zorgen voor we bestendigheid tegen klimaatverandering.

Zo bouwen we aan financieel en maatschappelijk rendement.

Per 10 maart 2021 is de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) van kracht. Doel hiervan is meer harmonisatie te creëren in de informatieverschaffing aan klanten in relatie tot duurzaamheid en het vergemakkelijken van de vergelijking van financiële producten op het gebied van duurzaamheid.

Vanaf de start van 2023 zijn ook de level 2 eisen van de SFDR van kracht. Naast de generieke verklaringen, vergt Level 2 verklaringen op financieel product niveau. Conform de eisen van de SFDR zijn alle Bouwinvest producten geclassificeerd. Het Dutch Hotel fund classificeert als artikel 8 product, waarbij ecologisch en sociale kenmerken worden gepromoot.

Deze productspecifieke verklaringen vinden plaats via het Information Memorandum van het fonds en het jaarverslag van het fonds. In aanvulling daarop is in bijgevoegde file de gevraagde informatie m.b.t. Dutch Hotel fund opgenomen. Op de SFDR pagina van Bouwinvest vindt u de aanvullende verklaringen zoals vereist door de SFDR.

Nieuwsbrief