Plaats: Amsterdam
Segment: Intramurale (zware) zorg
Aantal wooneenheden: 80 vrije sector zorghuurwoningen
Zorgaanbieder: Stichting Amsta
Status: In portefeuille

Nieuwsbrief