Oud-Seyst

Oud-Seyst is een vernieuwend woon- en zorgconcept in het centrum van Zeist voor ouderen in ZZP klasse 4 en hoger.

Aantal wooneenheden: 38 
Segment: Verzorgd wonen
Oppervlakte:  2.819 m2
Zorgaanbieder:  Aliantus

Aliantus, Zeist

Walkartpark, Zeist