Nieuw Mariënpark

Segment: Intramurale (zware) zorg
Aantal wooneenheden: 74 zorgwoningen
Oppervlakte: 7.400 m²
Zorgaanbieder: Stichting Florence
Status: Pijplijn