Plaats: Haarlem
Segment: Verzorgd wonen
Aantal wooneenheden: 30 studio's voor mensen met dementie
Zorgaanbieder:  Martha Flora
Status: In portefeuille

Nieuwsbrief