Marleen Bosma

Marleen Bosma

Head of Global Research & Strategic Advisory

Research

Aan de basis van onze strategische beleggingsbeslissingen ligt een gedegen onderzoek van onze eigen researchafdeling die beschikt over een uitgebreide kennis van de Nederlandse en internationale vastgoedmarkten.

Onze researchafdeling vormt de hoeksteen van het beleggingsproces van Bouwinvest. Zij leveren de onafhankelijke en objectieve analyses die ten grondslag liggen aan onze strategische en tactische beleggingsbeslissingen.

Het onderzoeksteam evalueert beleggingsmogelijkheden voor ons Investment Committee, adviseert onze business units en levert nieuwe inzichten en visies op markten.

Onze zes specialisten hebben een uitgebreide kennis van de Nederlandse en internationale vastgoedmarkten waarbij ieder zijn eigen expertise heeft. Het team hanteert een grondige top-down en bottum-up benadering om tot de beste strategie te komen om te kunnen voldoen aan onze doelstellingen. Wij streven er naar te beleggen in vastgoed met stabiele lange termijn rendementen.

Onze researchspecialisten maken intensief gebruik van grote hoeveelheden data – zowel beschermde als ‘open source’ - en voeren hier kwantitatieve en kwalitatieve analyses op uit. De door Bouwinvest ontwikkelde Global Market Monitor is daar een voorbeeld van, maar ook bijvoorbeeld forecastingsmodellen ten aanzien van woningprijzen. Op basis van de beste beschikbare data verschaft de monitor inzicht in de fundamenten van een markt en de positie die een specifieke markt inneemt in de beleggingscyclus. De monitor biedt onze analisten de mogelijkheid om in te zoomen op bepaalde vastgoedbezittingen of deze te monitoren. Bij het definiëren van onze wereldwijde visie op vastgoed houden onze analisten rekening met alle factoren die van invloed kunnen zijn op vastgoed.

Het vermogen van onze onderzoekers om specifieke lokale gegevens van vastgoed te combineren met overkoepelende ontwikkelingen in de markt, biedt Bouwinvest een unieke vooruitziende blik bij het vinden van het best presterende vastgoed. 

Nieuwsbrief

Aanmelden Bouwinvest nieuwsbrief