Arno van Geet

Arno van Geet

Managing Director Finance

Governance

Verantwoord ondernemerschap, integriteit, openheid en transparant handelen van directie en medewerkers, staan bij ons hoog in het vaandel. We hebben een interne gedragscode waarin onder meer staat wat we verstaan onder ethisch gedrag, hoe we omgaan met tegenstrijdige belangen en de naleving van alle wetten en regels die voor ons gelden. Bouwinvest voldoet verder aan alle van toepassing zijnde regels van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB).

Verantwoord ondernemerschap, integriteit, openheid en transparant handelen van directie en medewerkers, staan bij ons hoog in het vaandel. We houden daar scherp toezicht op.

Het management van Bouwinvest is integer en open. Bij de benoeming van nieuwe bestuurders wordt extra op deze kwaliteiten gelet. Onze directie bestaat uit een statutair directeur, die eveneens voorzitter van de directie is, een financieel directeur, een directeur Nederlandse beleggingen en een directeur internationale beleggingen. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen die adviseert en toezicht houdt op de directie. De RvC bestaat uit vier personen die tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Interne regelgeving:

We hebben een interne gedragscode waarin staat wat we verstaan onder ethisch gedrag, hoe we omgaan met tegenstrijdige belangen, en dat we alle wettelijke en interne regels die voor ons gelden, naleven. Er zijn regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en gezondheid en veiligheid in de code opgenomen. We hebben ook een regeling voor klokkenluiders. Verder moet iedereen waarmee we zaken doen ook voldoen aan strenge eisen.

Compliance

Een onafhankelijke compliance officer controleert of iedereen de regels en de gedragscode naleeft. Hij kijkt ook naar de risico’s die Bouwinvest loopt als dit niet het geval is en brengt iedere maand de directie daarvan op de hoogte.

Tegenstrijdige belangen

Om te voorkomen dat de belangen van Bouwinvest en haar opdrachtgevers uit elkaar lopen of tegenstrijdig zijn, is de code tegenstrijdige belangen opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren als een medewerker of directeur persoonlijk voordeel kan behalen uit een belegging. De code geeft ook aan hoe de verdeling van beleggingen over de fondsen plaatsvindt.

Intern control framework

We proberen de risico’s goed onder controle te houden. We hebben dan ook een eigen controlesysteem ontworpen dat is gebaseerd op de ‘four lines of defence’. Hiermee komen we tegemoet aan de eisen van de toezichthouders, onze aandeelhouders en de publieke opinie. Op deze manier is goed en efficiënt toezicht mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten.

Four lines of defence

Externe regelgeving

Bouwinvest voldoet aan alle regels van toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). Bouwinvest heeft als een van de eersten in Nederland een vergunning op grond van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Hierdoor mogen wij het Bouwinvest Residential Fund, het Bouwinvest Office Fund en het Bouwinvest Retail Fund ook aanbieden aan andere institutionele beleggers dan bpfBOUW. 

Nieuwsbrief

Aanmelden Bouwinvest nieuwsbrief