Erwin Drenth

Erwin Drenth

Director Dutch Healthcare Investments

27 mei 2016

Deel dit op:

Het lijkt dat het vastgoed voor zorgondernemers van ondergeschikt belang is geworden door de scheiding van wonen en zorg, maar niets is minder waar. De huidige investeringen in de huisvesting, bepalen het succes van de zorgaanbieder in de toekomst. De kwaliteit van zorg is namelijk niet het eerste waar ouderen met een zorgvraag zich druk over maken. Zij willen bovenal een goede, betaalbare woning in een aantrekkelijke woonomgeving.

Zorginstellingen zijn bezig met de kwaliteit van zorg voor kwetsbare cliënten. Dat doen zij in een onzekere wereld. Regels veranderen. Taken verschuiven. Bovendien moeten ze een antwoord zien te vinden op de wens van de samenleving de zorgkosten te beheersen. Het is begrijpelijk dat onder dergelijke omstandigheden huisvestingsvraagstukken niet de hoogste prioriteit krijgen.

Andere focus

Ouderen zelf concentreren zich niet zo zeer op het zorgaanbod.  Als de zorgvraag toeneemt en de noodzaak zich aandient een beter passende woonomgeving te vinden, dan telt op dat moment niet de uitkomst van zorgstatistieken. Of het antwoord op de vraag wie straks de beste zorg zal leveren. Eerder zullen zij de toenemende zorgvraag naar de achtergrond drukken. Ik begrijp dat goed. Zij denken liever aan de nog aanwezige mogelijkheden, dan aan de onmogelijkheden. Liever genieten ze van een verzorgde oude dag, dan dat zij tobben over afnemende gezondheid of verlies aan sociale contacten. Voor hen moet er iets te kiezen zijn.

Ik voorzie dat in de toekomst de kwaliteit van huisvesting van doorslaggevende betekenis zal zijn.  Wat senioren als een prettige woonomgeving ervaren, is sterk afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. Voor de één is een compact appartement voldoende; een ander zal juist behoefte hebben aan een wat ruimere woning waar de familie kan logeren. Leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Niet iedereen zoekt een woongebouw met veel gemeenschappelijke voorzieningen. Er zijn ook mensen die meer op zichzelf willen leven. Zij zoeken naar een beschutte plek met veel privacy.

Verschillende smaken

One size fits all voldoet dus niet. Tijdens de onlangs gehouden Zorgvastgoeddag werd ik in dat beeld bevestigd. Verschillende sprekers benadrukten dat we meer dan ooit te maken hebben met verschillende smaken en een waaier aan voorkeuren. Senioren weerspiegelen in dat opzicht de veranderingen die onze samenleving doormaakt. De mondige burger laat zich niet in een keurslijf persen, maar wil dat recht wordt gedaan aan zijn voorkeuren. Onze ouderenzorg zal alleen toekomstbestendig zijn, als we een aanbod weten te vinden dat past bij al die verschillende smaken.

Vastgoedbeleggers zoals wij, maar ook onze ‘concullega’ Syntrus Achmea, investeren al decennia in toekomstbestendige huisvesting. De veranderende woonwensen bepalen onze strategie. Voortdurend onderzoeken we behoeften en mogelijkheden. Wij onderscheiden heel verschillende groepen met sterk verschillende wensen. Veel mensen hebben na de oorlog een redelijk vermogen opgebouwd. Zij zoeken een complete woning met goede voorzieningen en aantrekkelijke buitenruimte in het geliberaliseerde huursegment. Maar dat is ook de groep die tussen wal en schip dreigt te vallen: zij hebben geen toegang meer tot de sociale sector, maar zijn niet rijk genoeg voor luxe particuliere zorg.

Gedeelde belangen 

Het is ons werk om in co-creatie met alle betrokken partijen optimale, toekomstbestendige woon- en zorggebouwen te ontwikkelen, en deze gebouwen te financieren en voor de lange termijn te exploiteren. Hier liggen ook de gedeelde belangen tussen vastgoedbeleggers en zorgaanbieders. Beide partijen committeren zich voor de lange termijn aan een aantrekkelijke zorgomgeving. Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkeling van twee zorgcomplexen in Mijdrecht en Ouderkerk voor Zonnehuisgroep Amstelland en ook het op de Zorgvastgoeddag besproken woonzorgcomplex de Makroon van Syntrus Achmea en Amstelring. De zorgaanbieder kan hier zonder zorgen over de toekomstige exploitatie van het vastgoed datgene doen waar hij goed in is: hoogwaardige zorg verlenen.

Erwin Drenth
Manager Zorgvastgoed bij Bouwinvest

Nieuwsbrief

Aanmelden Bouwinvest nieuwsbrief