Disclaimer:

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften.  

Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Accepteren
Bas Jochims

Bas Jochims

Director Dutch Office & Hotel Investments

Bouwinvest Hotel Fund

Hotels vormen een beleggingscategorie die zich heeft bewezen als een solide nichemarkt met aantrekkelijke opbrengsten.

Beleggers worden zich langzamerhand bewust van de solide inkomstenstromen van hotels en dat drijft de prijzen van hotelvastgoed op, zeker in steden waar het aantal hotelbezoekers groeiende is.

De portefeuille van het Hotel Fund bestaat uit drie of vier sterren hotels waar zowel de zakelijke als de privé-reiziger zich thuis voelt. Deze hotels zijn te vinden op strategische plekken in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. We kijken vooral naar Amsterdam omdat hier de meeste vraag naar hotelkamers is en deze vraag ieder jaar groter wordt.

Wij leveren de gebouwen, maar we gaan het hotel niet zelf managen. We verhuren onze hotels het liefst aan grote internationale hotelketens. Zij hebben de ervaring en kennis die nodig is voor het managen van een hotel. Toonaangevende succesvolle hotelketens verhogen de waarde van onze gebouwen.

In de hotelwereld wordt gewerkt met langlopende huurcontracten. Veel hoteleigenaren hebben een sterke band hun gebouw. Dit biedt beleggers goede stabiele rendementen op de lange termijn.

Op dit moment belegt het Hotel Fund voor bfpBOUW, maar het is niet uitgesloten dat in de toekomst ook andere pensioenfondsen kunnen deelnemen in het fonds.

Nieuwsbrief

Aanmelden Bouwinvest nieuwsbrief