Disclaimer:

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften.  

Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Accepteren
Erwin Drenth

Erwin Drenth

Director Dutch Healthcare Investments

Bouwinvest Healthcare Fund

Consumenten zoeken naar oplossingen op het gebied van zorg en wonen die tegemoet komen aan hun individuele levensstijl en behoeften.

Bij Bouwinvest verwachten we een sterke toename in de vraag naar zorgvastgoed en bouwdan met name in de vraag naar ‘Verzorgd Wonen’, waarbij wonen wordt gecombineerd met zorg- en welzijnsdiensten. Dat is niet verrassend, gezien de dubbele vergrijzing in Nederland. Tegelijkertijd trekt de overheid zich terug uit de zorgsector waardoor mensen gedwongen worden hun eigen keuzes te maken. Veel mensen blijven langer in een eigen (huur)huis wonen en regelen zelf hun zorg.

Als institutioneel belegger gespecialiseerd in vastgoed belegt Bouwinvest ook in zorgvastgoed, het Healthcare Fund. Wij richten ons op het zogenoemde Verzorgd Wonen en de Intramurale zorg zoals een verpleeghuis omdat deze segmenten van de zorgmarkt de beste groeivooruitzichten op lange termijn en/of stabiele en voorspelbare vooruitzichten bieden. Een klein deel van het Healthcare Fund wordt belegd in ruimten voor privé klinieken en eerstelijns voorzieningen. We selecteren geografisch op locaties met positieve economische en demografische vooruitzichten.

We merken dat Pensioenfondsen interesse hebben in het beleggen in zorgvastgoed. Dat begrijpen we goed. Wij zien zorgvastgoed als een groeimarkt met een aantrekkelijk rendement. Naast een goed rendement biedt deze categorie ook de mogelijkheid om de vastgoedportefeuille te diversifiëren. Bijkomend voordeel is dat zorgvastgoed aansluit bij de wens tot impact investing: investeringen leveren een directe bijdrage aan kwalitatief hoogwaardige ouderen- en gehandicaptenzorg.

Op dit moment belegt het Healthcare Fund exclusief voor bfpBOUW, maar het is niet uitgesloten dat in de toekomst ook andere pensioenfondsen kunnen deelnemen in het fonds.

Nieuwsbrief

Aanmelden Bouwinvest nieuwsbrief